Ny version av Invest for Excel! Version 3.9 finns nu tillgänglig för nerladdning! - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Ny version av Invest for Excel! Version 3.9 finns nu tillgänglig för nerladdning!

20.4.2020

Se här vilka nya funktioner vår produktutveckling tagit fram i Invest for Excel version 3.9:

1. Du Pont-analys (Dupont modellen)

Dupont analysis - new function of Invest for Excel

Du Pont-modellen används för att analysera bolagets lönsamhet på totalt kapital och på eget kapital. Analysen bygger på att man kopplar ihop resultat- och balansräkningen. Kopplingen görs med hjälp av ett Du Pont-schema. Du Pont-analysen lämpar sig speciellt för analys och värdering av företag. Läs mer...

2. Stort urval nya nyckeltal

Add extra financial ratios - new function of Invest for Excel

Current ratio, Quick ratio, Skuldsättningsgrad, Soliditet – bara för att nämna några. Du kan välja mellan 26 nya nyckeltal att inkludera i din analys och prognos.

Nyckeltalen är indelade i 6 kategorier: Likviditet, Omsättning, Lönsamhet, Affärsrisk, Ekonomisk risk, och Stabilitet. Du kan inkludera kategorirubriker och formelbeskrivningar i din kalkyl. Läs mer...

3. Online Aktivering

Online activation - new function of Invest for Excel

Nu är det lättare att hantera sin licens. Du kan aktivera och deaktivera licenser smidigt online, t.ex. då licensen skall flyttas till annan person. Läs mer...

4. Och många andra nya funktioner:

What's new in Invest for Excel version 3.9

“Updatera alla Analyser”, “Spara PDF”, automatisk öppning of Invest for Excel då du öppnar arbetsboken, NPV som årsannuitet och mycket mera – läs full berskrivning här Nytt-i-Invest-for-Excel-3.9.pdf

Du kan ladda ner den nyaste versionen här:

https://www.datapartner.fi/extranet

Du behöver inloggningsuppgifterna, för att komma in. Vi skickar dessa inloggningsuppgifter till alla som är berättigade till updateringar. Hör av dej till oss, om du inte har tillgång till dessa.

- telefon: +46 8 64 23 050 
- e-post: datapartner@datapartner.fi
- online chat: https://www.datapartner.fi/chat

NYTT: Extranet nerladdningen kan nu också användas till nyinstalleringar på datorer som inte har licens från förut! Vid nyinstallering frågas efter licensnummer. Kontakta oss om du inte har den, så får du den av oss.

Kunder med koncernlicens får en annan nerladdningslänk på begäran.

Tillbaka