Ny version 4.0 finns nu för nerladdning - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Ny version 4.0 finns nu för nerladdning

6.5.2022

Du kan nu ladda ner den nya versionen 4.0 här: https://www.datapartner.fi/extranet

Nya funktioner i Invest for Excel version 4.0 är bl.a. skapa rapport, kopiera radstruktur, mall för affärsplanering, länk till online studieportal, serbiska språket, automatisk kassabalansering med kortfristigt lån. Se bilagan för komplettare beskrivning.

Skapa rapportblad

Rapportbladet blir en länkad Excel-rapport som du kan redigera fritt! Du kan göra rapportblad på investeringar, resultaträkning, rörelsekapital, kassaflödesanalys, balansräkning, nyckelta- och på resultatbladet! Nu kan du i din egen modell visa dessa rapporter med just det utseendet som du vill!

Kopiera radstruktur

Jobbigt att repetera samma struktur med underrader om och om igen? Inte mer! Nu finns det en funktion som kopierar vald radstruktur till annan rad! Lätt som en plätt!

Mall för affärsplanering

Vi har ökat antalet grundmallar som finns tillgängliga i Enterprise -versionen. Det nya kalkylbottnet är optimerat för affärsplanering, budgetering, prognos och framförallt för modellering på bolagsnivå. På köpet ger modellen en värdering på bolaget/ verksamheten / koncernen.

Studieportal

Du kommer nu till vår nya portal för självstudier direkt inifrån Invest for Excel programmet. Studieportalen innehåller kompletta kurser med olika teman på olika språk. Vi bygger kontinuerligt ut portalen. Ni har gratis tillgång till portalen.

4.0 startrutan

Se bifogat pdf dokument för nogrannare beskrivning.


Nytt-i-Invest-for-Excel-4.pdf Nytt-i-Invest-for-Excel-4.pdf

Tillbaka