Koncernprognos med Invest for Excel Enterprise - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Koncernprognos med Invest for Excel Enterprise

9.11.2021

Allt fler koncerner gör sin långsiktiga planering med Invest for Excel Enterprise. Programmet har en kraftfull konsolideringsfunktion med elimineringar av interna transaktioner, som är lätt att använda.

Så här fungerar det i praktiken:

Varje dotterbolag har en egen Excel arbetsbok. Kalkylbottnets Resultaträkning har samma radrubriker på högsta nivå (grå rader) för samtliga bolag. De gula underraderna får innehålla vad som helst. I varje dotterbolags arbetsbok finns ett elimineringsblad, där man definierar elimineringarna. Det kan vara olika elimineringar på olika koncernnivåer. Man kan med andra ord även konsolidera underkoncerner.

Kontakta Jens Westerbladh, [email protected], +46 73 0334 952 för mer information.

Bild ovan. Exempel på koncern med en underkoncern

Tillbaka