Invest for Excel version 3.9.003 kan nu laddas ner från DataPartner Extranet - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Invest for Excel version 3.9.003 kan nu laddas ner från DataPartner Extranet

17.8.2021

Invest for Excel version 3.9.003 kan nu laddas ner från DataPartner Extranet:

 

https://www.datapartner.fi/extranet

Du behöver inloggningsuppgifterna, för att komma in. Kontakta oss om du saknar dem.

- telefon: +46 8 64 23 050 

- epost: datapartner@datapartner.fi

- online chat: https://www.datapartner.fi/chat

Extranet nerladdningen kan nu också användas till nyinstalleringar på datorer som inte har licens från förut. Vid nyinstallering frågas efter licensnummer. Kontakta oss om du inte har den, så får du den av oss.

Kunder med koncernlicens får en annan nerladdningslänk på begäran.

Nya egenskaper i Invest for Excel version 3.9.003

 

  1. En ny funktion med vilken man kan täcka kassaunderskott med kortfristig skuld. Denna skuld återbetalas automatiskt så fort som möjligt. Inkluderad i Pro och Enterprise versionerna.

  2. En fjärde option för restvärde har lagts till, nämligen ”Annat restvärde”. Väljer man det alternativet kan man själv ange restvärdet, som värde eller formel. Inkluderad endast i Enterprise versionen.

  3. I mallen för förvärv / värdering; i Lönsamhetsanalysen (Resultat -bladet) har ”Köpt bolags räntebelagd nettoskuld” fördelats på ” Kassaöverskott och icke-operativa tillgångar” och ”Räntebärande skuld”. ”Enterprise värde” har lagts till, samt multiplarna ”Enterprise value / EBIT” och ”Enterprise value / EBITDA. Även ”Eget kapitalvärde / EBIT” är en ny multipel.

  4. Vid användning av “Evig konsol (Perpetuity) / extrapolering” är ”Mata in årligt värde” förvalt och cellen inkluderar formeln ”Nettokassaflöde för år” * 1+ ”Växande med tillväxtprocent”. Det går att ändra på formeln, ersätta den eller ta bort den. Gäller endast Enterprise versionen.

  5.  Knappen, med vilken man tidigare gömde/ visade historieperioder har nu fått flera funktioner. Du kan gömma/visa historieperioder, nollperiod, kalkylfas1, kalkylfas2 och restvärdeskolumn.

  6. Tornado grafens sorteringsfunktion har förbättrats i fråga om skillnader mellan positiva och negativa effekter.

  7. Invest for Excel programkod signeras för närvarande med en digital signatur som är giltig t.o.m. 30 november 2023.

Tillbaka


      Bookmark and Share