Övergång till cirkulär ekonomi – vad blir effekten för företagets lönsamhet? - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Övergång till cirkulär ekonomi – vad blir effekten för företagets lönsamhet?

14.6.2023

Fler företag och verksamheter ser nu över hur man ska anpassa sin produktion så att den blir mer cirkulär. Anpassningen är nödvändigt, främst ur miljöaspekt och i förlängningen även för den egna konkurrensförmågan och, inte minst, för lönsamheten. Därmed finns också ett behov att kunna göra prognoser för hur övergången till cirkulär ekonomi förväntas påverka lönsamhet, likviditet och andra viktiga nyckeltal.

Vi visar hur man skapar beslutsunderlag för att kunna jämföra aktuell affärsmodell med flera cirkulära alternativ för att se vilket som förväntas bli det mest lönsamma ur verksamhetens synvinkel, på kort och lång sikt. Därmed får ledningsgrupp, styrelse och ägare nödvändiga beslutsunderlag och ett viktigt styrmedel att uppfylla mål och strategier för övergång till cirkulär ekonomi.

Underlagen skapar vi i programmet Invest for Excel®, som är ett tilläggsprogram till MS Excel. Programmet används av över 2 000 företag och organisationer i 64 länder, varav nästan 100 i Sverige.

Cirkulär ekonomi

Välkommen att delta i nåt av våra kostnadsfria webbinarier:

30 augusti Övergång till cirkulär ekonomi – vad blir effekten för företagets lönsamhet?
09:30 - 11:00 svensk tid Registrera dig

31 augusti Övergång till cirkulär ekonomi – vad blir effekten för företagets lönsamhet?
13:00 - 14:30 svensk tid Registrera dig

13 september Övergång till cirkulär ekonomi – vad blir effekten för företagets lönsamhet?
13:00 - 14:30 svensk tid Registrera dig

Tillbaka