Kundhistoria – Hanken Svenska handelshögskolan - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundhistoria – Hanken Svenska handelshögskolan

 

Läs komplett kundcase (PDF)

Hanken är en av de ledande internationellt ackrediterade handelshögskolorna i Finland med över hundra års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi och företagsekonomi. Den erbjuder akademiska program på alla nivåer (BSc, MSc och PhD) i två olika städer – Helsingfors och Vasa.

Vi fick chansen att prata med Anders Löflund, professor i finansiell ekonomi samt prefekt för institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, och hans studerande för att höra närmare om deras erfarenhet av Invest for Excel®.

Återkoppling från studerande

"Studerande tyckte om idén att få arbeta med programvaran. I allmänhet ger de alltid bättre återkoppling till kurser som är tätt relaterade till den verkliga affärsvärlden. Teorin är nödvändig men det är livsviktigt att de får arbeta med faktiska affärsfrågor! Detta sätter de högt värde på", berättar Anders Löflund.Avaintiedot
Företagsnamn

 Hanken Svenska handelshögskolan

 

https://www.hanken.fi

Bransch

Utbildning och forskning

Om kunden

Hanken Svenska handelshögskolan grundades 1909. Det är den enda självständiga handelshögskolan i Finland. Hanken har nära relationer med företagsvärlden och ett aktivt alumninätverk med över 13 800 alumni som arbetar i över 70 länder.

Ackrediteringar och rankning

Ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA Internationell rankning i FT och U-Multirank.

Studentkår

2 549 studenter

(2 428 BSc och MSc, 121 PhD).

Fakultetsmedlemmar och personal

122 fakultetsmedlemmar

107 personal.

“Vi erbjuder en kurs i kapitalbudgetering för första och andra årets studerande. De är unga och har inte så mycket arbetserfarenhet. Just därför är det viktigt att ge dem ett välplanerat affärsfall för att de ska förstå ett komplicerat ämne såsom kapitalbudgetering bättre. Vi lyckades med att göra detta med hjälp av affärsfall tillhandahållna av DataPartner. Deras affärsfall är detaljerade men lagom begränsade. Affärsfallen uppfyller behoven perfekt – de är spännande och genomförbara. Studerande använder Invest for Excel för att få fram svar och de kan lätt kontrollera om resultaten är korrekta,” - förklarar Anders Löflund.

“Programvaran har suveräna analytiska funktioner: man kan snabbt hitta break-even-punkten, använda goal-seek-funktionen, kontrollera känsligheten av modellens nyckelvariabler osv. Programvaran har ett urval utmärkta diagram – de hjälper att förstå din finansiella modell mycket bättre,”   - säger lektor Henri Virkkunen.

Uppbyggnad av kursen med Invest for Excel®

”Kursen inkluderar teori, övningar av finansiell modellering i Excel och affärsfall som man löser i Invest for Excel. Studerande erbjuds först att på egen hand skapa en enkel verksamhetsvärdering i vanliga Excel-tabeller innan de börjar arbeta med programvaran Invest for Excel. Så kan de fullt uppskatta fördelarna med programvaran: färdig struktur av finansiella beräkningar, pålitlighet, ramverk för extrapolering, funktioner för känslighetsanalys osv. Detta berikade kursen,” - förklarar Anders Löflund.

“Studerande brukade klaga över att det fanns lite stöd för utveckling av praktiska färdigheter för finansiell modellering i Excel. Nu har vi det,” - säger Anders Löflund och fortsätter:

“Jag gillar att programvaran bygger på Excel-tabeller. Eftersom vi i finansbranschen vet att Excel har förblivit det mest populära verktyget för finansiell planering genom alla dessa år (20 - 30 år). Så arbetsgivare förväntar sig att någon som är utexaminerad från ett finansiellt program är skicklig i finansiell modellering i Excel. Därför vill vi utveckla denna konkreta och praktiska färdighet här vid Hanken. Jag är övertygad om teori och praktik borde vara i balans eftersom praktiska övningar möjliggör att lära sig komplicerade problem inom kapitalbudgetering betydligt mer effektivt.

Det hjälper en hel del när man har ett verktyg som har använts i den verkliga finansvärlden vilket minskar beräkningsfel. Det är förstås viktigt för studerande att minst en gång göra fel i sina beräkningar. Så de kan se dessa fel, förstå varför det blev fel (t ex varför rörelsekapitalet ökar medan det borde dras av) och korrigera dem. Detta är en viktig etapp i inlärningsprocessen. När de väl har genomgått den så kan de uppskatta det standardiserade verktyget som reducerar risken för fel vid inmatning av data och finansiell modellering samt möjliggör beslutsfattare att hellre tänka på problemets ekonomiska aspekt än bara på lösningsmekanismen eftersom programvaran Invest for Excel tar hand om detta,”- förklarar Anders Löflund.

Studiematerial och affärsfall

“Det är viktigt att ha spännande och informativt studiematerial och analyser av affärsfall och det är alltid ganska arbetsintensivt för lärarna att upprätta dessa. DataPartner är till stor hjälp här: det tillhandahåller spännande och självständiga affärsfall och uppdaterar dem regelbundet. Det är skönt att ha en så att säga “outsourcad” lösning.

DataPartners VD Jens Westerbladh har en tradition att besöka Hanken och hålla en “kick-off”-föreläsning för studerande där han berättar om kapitalbudgetering och förbereder studenterna för den kommande övningen – en affärsfallstudie som ska genomföras i Invest for Excel. I slutet av kursen får varje studerande DataPartners intyg om att kursen har fullgjorts.”

Varför Invest for Excel®?

“Jag gillar verkligen idén av standardiserade beräkningar. Invest for Excel tillhandahåller ett standardiserat ramverk för finansiell modellering, investeringsbedömningar och verksamhetsvärderingar. Det är en robust produkt som möjliggör att lösa invecklade problem. Invest for Excel är framför allt ett realistiskt, mycket praktiskt och samtidigt teoretiskt välgrundat verktyg. Alla formler för programvaran är inbyggda och stämmer överens med teorin om kapitalbudgetering.

Jag tycker att det är enkelt för studerande att lära sig hur programvaran fungerar. Anvisningarna är verkligen bra och utförliga. Jag har aldrig hört om några problem med användning av programvaran. Studerande brukar ställa frågor om övningens text. Föreställ dig att du har en grupp på 150 studerande. Du behöver vara ytterst precis när du upprättar t ex en examensfråga så alla förstår den på samma sätt,” - säger Anders Löflund och skrattar.

"Jag tycker att Invest for Excel var ett fräscht nytt inslag i vår kurs i kapitalbudgetering. Vi kunde blanda praktik och teori vilket vi inte kan göra så ofta i tidiga skeden av våra studier. Själva programvaran var relativt lätt att förstå efter en inledning. Jag uppskattade verkligen möjligheten att lära mig något nytt och värdefullt som kan hjälpa mig i mina framtida studier och i karriären. Så jag kan rekommendera Invest for Excel också för andra kurser," - säger   Nora Holtari, studerande vid Hanken.

“Jag skulle definitivt rekommendera Invest for Excel för andra utbildningsinstitutioner tack vare fördelarna med programvaran. Invest for Excel är ett teoretiskt välgrundat och flexibelt verktyg som möjliggör att standardisera dina processer inom finansiell modellering, investeringsbedömning och verksamhetsvärdering,” - sammanfattar Anders Löflund

Images are used with permission of Hanken School of Economics.
Copyright © 2018 DataPartner Oy.
All rights reserved.