Bli en partner - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Bli en partner

Tack för visat intresse för DataPartners produkter och tjänster. DataPartner betjänar kunder i över 65 länder och de flesta branscher. - Vi förstår vikten av internationellt samarbete.

Vi söker samarbetspartners med potential för mjukvarudistribution, implementering, skolning, postorderförsäljning och kundbetjäning i ett segment av medelstora och stora företag. Genom att ansluta dig till vårt internationella nätverk av partners, kommer du att jobba med ett software och ett konsulteringsföretag som har en ledande marknadsposition i de Nordiska länderna och som upplever en dynamisk tillväxt på global nivå.

Vi erbjuder skolning, marknadsföringsstöd och expertis inom kassaflödesbaserad modellering, investeringsplanering och värdering. Våra produkter är universala och industrioberoende, vilket skapar möjligheter i vilket marknadssegment som helst. Programmens fortlöpande utveckling garanterar samverkan med generellt accepterade standarder (IFRS) och att våra kunders behov tillfredsställs. Företag, som bestämmer sig för att jobba med oss, kan utnyttja våra referenser; över 30 års erfarenhet och en signifikant kundkrets.

Vänligen fyll i blanketten nedan, om ni är intresserade av att bli en partner eller vill veta mera om ett samarbete med DataPartner. Vi kontaktar er med kort varsel.

Företag *
    

Förnamn *
Släktnamn *
Adress *
Stad *
Postadress *
Land *
Telefon *
E-post
Webbsida
Var vänlig och beskriv ert företags profil

Vad för produkter säljer ni för tillfället?

Beskriv kort er strategi för Datapartners produkter

Hur hörde ni om Datapartner?

* Krävda fält