Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel® - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel®

Dla kogo

 • Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu
 • Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego
 • Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego

 • Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat modelowania różnych złożonych scenariuszy i przypadków biznesowych z wykorzystaniem programu Invest for Excel® w edycji Enterprise. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.

Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia kalkulacji inwestycji i analizy rentowności. Poznasz najlepsze praktyki organizacji modelu obliczeń, a także dokładnie zrozumiesz w jaki sposób różne parametry inwestycji wpływają na wskaźniki rentowności, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, kapitał obrotowy oraz bilans. Dowiesz się jak interpretować wskaźniki analizy opłacalności oraz jak przeprowadzić analizę wrażliwości. Nauczysz się także rozpoznawać jakie parametry inwestycji są najbardziej wrażliwe i wiążą się z najwyższym ryzykiem. Podczas warsztatów, przekażemy także wiedzę na temat techniki porównywania czy konsolidacji różnych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach i są wspierani przez trenera w wykonaniu wszystkich obliczeń.

Agenda szkolenia (2 dni)

 • Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
 • Metodyka wykonania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych - metoda różnicowa (złożona).
 • Omówienie inwestycji odtworzeniowych na istniejących aktywach.
 • Obliczenie i interpretacja wskaźników rentowności projektu i kapitału własnego.
 • Dyskontowanie przepływów pieniężnych w dla wybranego momentu dyskonta w projekcji.
 • Szacowanie efektów modernizacji.
 • Inwestycje modernizacyjne, w tym wydłużające czas życia aktywów bądź zwiększające efektywność (sprawność) procesową.
 • Czy warto ponieść nakłady odtworzeniowe, aby przedłużyć czas życia pracujących aktywów? Miesięczna annuita NPV, jako wskaźnik do porównania modeli inwestycyjnych z różnymi okresami życia ekonomicznego.
 • Inwestycje generujące oszczędności i zmniejszające koszty operacyjne.
 • Wykonanie modeli inwestycyjnych z wykorzystaniem programu Invest for Excel:
  a. Bez nakładów modernizacyjnych i odtworzeniowych.
  b. Z nakładami modernizacyjnymi
  c. Z nakładami odtworzeniowymi przedłużającymi okres życia ekonomicznego aktywów.
 • Obliczenie efektu krańcowego.
 • Analiza porównawcza dla wszystkich modeli.
 • Każdy model zawiera:
  a. Przygotowanie założeń do projektu inwestycyjnego („wsad inwestycyjny”).
  b. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):
  c. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
  d. Struktura finansowania projektu (kapitał własny / kapitał obcy / dotacja).
  e. Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
  f. Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
  g. Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
  h. Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI dla projektu oraz NPVe, IRRe, MIRRe, DPPe dla kapitału własnego.
  i. Bilans dla projektu.
  j. Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
  k. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
  l. Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
 • Wykonanie modelu inwestycyjnego modernizacyjnego metodą standardową – analiza rentowności dla inwestycji w oszczędność energii na podstawie audytu energetycznego.
 • Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych w branży energetycznej.
 • Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.

Rezultat szkolenia

Poznasz:

 • zasady i terminologię użytą w budżetowaniu kapitałowym
 • wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować
 • jak przeprowadzić analizę rentowności inwestycji samodzielnie
 • jak przygotować studium wykonalności inwestycji 
 • jak wybrać najlepszą alternatywę inwestycji i jak podjąć właściwą decyzję 
 • w jaki sposób przygotować propozycję inwestycyjną 
 • oraz poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 45 krajach – m.in. w PGE, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

 • Microsoft Excel 2010/2013/2016/2019/365 desktop
 • Microsoft Windows 7/ 8/ 8.1/ 10
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected]
Zadzwoń: 0-22 389 61 10
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.
Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.

Zobacz terminy      Bookmark and Share