Invest for Excel - Funkcjonalność & Korzyści - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Funkcjonalność & Korzyści

Funkcjonalność

 • Planowanie inwestycji
 • Analiza opłacalności
 • Obliczenia i raporty przepływów pieniężnych, przychodów, kosztów i kapitału obrotowego
 • Wskaźniki rentowności: wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu
 • Wskaźniki RONA, EVA, DCVA i inne
 • 5 metod amortyzacji
 • Próg rentowności
 • Porównanie różnych scenariuszy i alternatywnych inwestycji
 • Obliczenie różnicy między stanem po inwestycji a status quo (szczególnie przydatne w projektach modernizacyjnych)
 • Automatyczna konsolidacja różnych inwestycji
 • Analiza wrażliwości w tabelach i wykresach stopy dyskontowej, nakładów inwestycyjnych, przychodu, kosztów mających wpływ na wskaźniki rentowności i zysk
 • Automatycznie generowane raporty np. analiza rentowności i bilans
 • Szablon propozycji inwestycyjnej
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Test na trwałość utraty wartości aktywów
 • Finansowanie - obliczenia, raporty, automatyczna aktualizacja plików inwestycyjnych
 • Wybór języków narzędzia: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, szwedzki, fiński,  rosyjski, serbski, bułgarski, czeski
 • Konwersja walutowa

Korzyści

 • Oprogramowanie wprowadza standard w kalkulacjach dot. modelowania przepływów pieniężnych
 • Oprogramowanie Invest for Excel zapewnia kompletną analizę badania efektywności inwestycji  i wyceny przedsiębiorstw, wzmacniając jakość procesu zarządzania
 • Świetne narzędzie do modelowania jakiegokolwiek typu działalności biznesowej
 • Struktura i przejrzysta funkcjonalność narzędzia połączona z elastycznością programu MS Excel
 • Standard w obliczeniach i propozycjach inwestycyjnych zapewnia łatwe porównanie i konsolidację różnych projektów
 • Błędy w obliczeniach są wyeliminowane
 • Nic co ważne nie jest pominięte, gdyż program prowadzi użytkownika w obliczeniach
 • Pomost w komunikacji między ekspertami i nie-ekspertami w dziedzinie finansów
 • Obliczenia i raporty są zapisywane jako pliki MS Excel
 • Obliczenia wykonane w Invest for Excel mogą być importowane - eksportowane do plików Excel
 • Użyteczne narzędzie do prezentacji np. podczas komitetów sterujących
 • Wybór gotowych raportów służy motywacji inwestycji w podaniach o finansowanie
 • Interfejs użytkownika łatwy do nauczenia, gdyż jest oparty o MS Excel, najbardziej popularny arkusz kalkulacyjny
 • Menu obrazkowe, przewodnik oprogramowania i okienka dialogowe tworzą przyjazne środowisko pracy
 • Opcje blokowania plików i parametrów kalkulacji ułatwiają zarządzanie pracą w zespołach
 • Poprzez 8 dostępnych języków, które mogą być zmieniane podczas pracy, narzędzie ułatwia międzynarodowe zarządzanie i komunikację