Oprogramowanie Invest for Excel® - informacje ogólne - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Oprogramowanie Invest for Excel® - informacje ogólne

Pobierz wersję testową Invest for Excel®

Invest for Excel Logo

 

 

Invest for Excel® software

Oprogramowanie Invest for Excel® stanowi rozwiązanie dla budżetowania kapitałowego i wyceny w ponad 2 000 organizacjach, 65 krajach na świecie.  Program łączy najlepsze praktyki w planowaniu finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych z wiedzą z kilku dziedzin - metody dyskontowania przepływów pieniężnych i standardów MSSF. Funkcjonalność Invest for Excel® jest niezależna od rodzaju lub wielkości biznesu. Jest używany przez małe i średnie firmy, podmioty użyteczności publicznej czy prywatnych inwestorów. Dla dużych korporacji program stanowi nie tylko narzędzie do opracowania rachunków efektywności inwestycji, ale wprowadza też standardy w całym procesie planowania.

Strona startowa Invest for Excel® - oprogramowania do analizy finansowej inwestycji, budżetowania kapitałowego i wyceny. Zrzut ekranu.

  • przygotować profesjonalny model przepływów pieniężnych, analizę rentowności i wrażliwości
  • osiągnąć porównywalność i przejrzystość kalkulacji, niezbędną dla właściwej oceny projektów
  • ujednolicić proces planowania inwestycji w całej organizacji i wprowadzić jasne wytyczne wyboru najlepszych projektów do realizacji.

Referencje m.in.: Daimler (samochodowy) PKN Orlen SA (paliwowy), KGHM Polska Miedź SA (wydobywczy), CIECH SA (chemiczny), Grupa Wydobywczo-Wytwórcza PGE (energetyczny), Bać-Pol (logistyczny), AGH (edukacja) i wiele innych organizacji.

Komu potrzebny jest Invest for Excel®?

Duże przedsiębiorstwa mogą usprawnić procesy analityczne poprzedzające podjęcie decyzji inwestycyjnych. Invest for Excel może stanowić pomocną płaszczyznę w rozmowach laików z ekspertami finansowymi. Narzędzie to nie jest przeznaczone wyłącznie dla działów finansowych, inwestycyjnych bądź kontrolnych. W kalkulację inwestycji w łatwy sposób może również zostać zaangażowany personel produkcyjny, kierownicy marketingu czy koordynatorzy projektów. Invest for Excel umożliwia przeprowadzanie kalkulacji w zdecentralizowany sposób dzięki standardowym rozwiązaniom.

Dzięki szybkim i przejrzystym kalkulacjom, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą planować inwestycje w wydajniejszy sposób.

Inwestorzy mogą w przejrzysty sposób ocenić rentowność możliwości związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Od użytkowników nie wymaga się doskonałej znajomości formuł programu Excel, ponieważ funkcje oprogramowania dostarczają wszystkie pożądane wyniki.

Dla sektora publicznego Invest for Excel oferuje długo oczekiwane narzędzie pomagające uzasadniać wnioski inwestycyjne.

 

Invest for Excel® Brochure