Invest for Excel - Wersje - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Wersje

Oprogramowanie Invest for Excel jest dostępne w 4 wersjach: Lite, Standard, Pro i Enterprise. Funkcjonalność niższej wersji jest zawsze dostępna w wyższych wersjach.

Wersje

Elastyczna definicja modelu kalkulacji inwestycji: okres kalkulacji, moment dyskontowania, stopa dyskontowania, stopa podatkowa i inne

Możliwość specyfikacji elementów inwestycji z wyborem 5 rodzajów sposobów amortyzacji i wyborem rodzaju wartości rezydualnej

Raport Obliczenie zysku w formie rachunku zysków i strat na postawie specyfikacji przychodów i kosztów

Obliczenie kapitału obrotowego

Raport przepływów środków pieniężnych

Raport Analiza rentowności zawierający główne wskaźniki rentowności: NPV, IRR, okres zwrotu, RONA, EVA, DCVA i więcej

Duży wybór Analizy wrażliwości w formie wykresów i tabel wynikowych

Próg rentowności na każdym parametrze wejściowym

Funkcja porównania kilku inwestycji

 
Obliczenie różnicy (krańcowy efekt samej inwestycji w porównaniu do stanu bez zmian)

 
Funkcja tworzenia własnych wykresów i analizy wrażliwości

 
Wiersze do modelowania mogą być podzielone na 3 poziomy hierarchii specyfikacji

 
Bilans    
Propozycja inwestycyjna - szablon i raport

   
Funkcja konwersji walutowej

   
Zmiana języka oprogramowania (polski, angielski, niemiecki, hiszpański, szwedzki, fiński, rosyjski, serbski, bułgarski, czeski)

   
Blokowanie plików obliczeniowych (całkowite, częściowe)

   
Zmiana nazw tytułów, wierszy i podstawowych wskaźników

   
Przewijanie okresów prognozy
Symulacja Monte Carlo
Wskaźniki finansowe i analiza DuPonta Nowy!
Moduł opracowania finansowania projektu

     
Konsolidacja kilku inwestycji w jeden plik inwestycyjny

     
Test na trwałość utraty wartości przez aktywa w zgodzie z wymogami IFRS

     
Wyceny - przejęcia, konsolidacje oraz sprzedaż biznesu

     
Renta wieczysta (opcja w modelu kalkulacji) i ekstrapolacja

     
Analiza rentowności w oparciu o wolne przepływy dla właścicieli kapitału (FCFE)      
Wiele funkcji zgodnych ze standardami MSSF (IFRS)