Nowa wersja programu Invest for Excel 3.9.003 jest już dostępna - DataPartner Software

Aktualności

Press to learn more about Invest for Excel software!

Aktualności

Nowa wersja programu Invest for Excel 3.9.003 jest już dostępna

17.8.2021

Nowa wersja Invest for Excel 3.9.003 jest już dostępna do pobrania z Extranetu DataPartner:
https://www.datapartner.fi/extranet
Rekomendujemy pobranie najnowszej wersji, by mogli Państwo mieć najlepsze doświadczenie pracy z programem. 
Aby uzyskać dostęp do pakietu aktualizacji, wymagana jest specjalna nazwa użytkownika i hasło do Extranetu DataPartner. Jeśli go nie masz, skontaktuj się z działem wsparcia DataPartner:
Tel.: +48 22 389 61 10 (Polska) lub +358 19 54 10 100 (Finlandia)
email: datapartner@datapartner.fi
czat online: https://www.datapartner.fi/chat
Pakiet z Extranetu można teraz wykorzystać do nowych instalacji. Nie trzeba już mieć zainstalowanej starej wersji programu do instalacji aktualizacji. Nowa instalacja będzie wymagała podania numeru licencji. Jeśli go nie masz, skontaktuj się z nami, chętnie udostępnimy go na życzenie. Klienci z licencją grupową otrzymają na życzenie inny link do pobrania.
Nowe funkcje w Invest for Excel w wersji 3.9.003:
1. Formuła równoważenia przepływów pieniężnych może być łatwo zastosowana w przypadku pożyczek krótkoterminowych. Pożyczki krótkoterminowe służą do utrzymania całkowitego salda przepływów pieniężnych >= 0. W wersjach Pro i Enterprise.
2. Do wartości rezydualnych dodano opcję „Inne rezydualne”. Wprowadź wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Tylko w wersji Enterprise.
3. W szablonie pliku „Nabycie / wycena przedsiębiorstwa” w „Analiza rentowności”: „Oprocentowany dług netto” został wyodrębniony w „Nadwyżka środków pieniężnych i aktywów nieoperacyjnych” oraz „Oprocentowany dług”. Dodano wartość dla przedsiębiorstw. Dodano mnożniki „Wartość przedsiębiorstwa/EBIT” oraz „Wartość przedsiębiorstwa/EBITDA”. Dodano również mnożnik „wartość kapitału własnego / EBIT”.
4. W przypadku korzystania z wartości rezydualnej „Renta wieczysta / ekstrapolacja”, „Renta wieczysta oparta na”, komórka „Wprowadź wartość roczną” zawiera formułę, która odwołuje się do wartości „Przepływy pieniężne netto za rok” pomnożone przez wzrost procentowy (jeśli opcję „Rosnący o procent roczny” wybrano jako typ renty wieczystej.) Tylko w wersji Enterprise.
5.  Przycisk przełączania okresów historycznych w arkuszu obliczeń został zmieniony na przycisk wielokrotnego przełączania. Przełącza okresy historyczne, okres zerowy, fazę obliczeń 1, fazę obliczeń 2 i kolumnę rezydualną.
6. Udoskonalono sortowanie zmiennych w wykresie Tornado dla przypadków, w których jest różnica w wielkości wpływów pozytywnych i negatywnych na badany współczynnik rentowności.
7. Kod programu ma podpis cyfrowym, który jest ważny do 30.11.2023 r.
8. Drobne błędy zostały skorygowane.

Powrót