Inwestycje ekoenergetyczne z programem Invest for Excel® - DataPartner Software

Aktualności

Press to learn more about Invest for Excel software!

Aktualności

Inwestycje ekoenergetyczne z programem Invest for Excel®

10.12.2018

Program Invest for Excel® będzie wykorzystany w toku studiów podyplomowych „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach przedmiotu: Technologie informacyjne (IT) w inwestycjach ekoenergetycznych. Studia prowadzone są przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii; urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną;  energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych; laboratorium oceny biopaliw; instalacje bioenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny, zarządzanie i efektywność energetyczną OZE; technologie energetyczne  wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach  ekoenergetycznych; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników 5 jednostek: Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Nauk o Środowisku oraz Wydziału Nauk Technicznych.

Więcej informacji:

Malgorzata Jargan

mj(at)datapartner.fi

tel. FIN: +358 19 54 10 121

tel. PL: +48 22 389 61 10

Powrót


      Bookmark and Share