Uutiset - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

Uutiset

Tilaa RSS-syöte.

Kiinteistökonsultti kouluttajana 12.12 (9.11.2012)

Datapartner Oy koulutustilaisuus 12.12.2012: Kiinteistöarvioinnin ja kiinteistölaskennan Invest for Excel käyttömahdollisuudet [Lue lisää]

Datapartner yhteistyössä oppilaitosten kanssa (2.10.2012)

Invest for Exceliä käytetään opetusvälineenä liiketalouden kursseilla useassa oppilaitoksessa. Luentojen lisäksi Datapartner on avustanut investointilaskentaan liittyvissä opinnäytetöissä. Lue tuore terveyspalvelualan investointilaskentaa koskeva opinnäyte. [Lue lisää]

Kemppi - Hitsauslaitteiden johtava brändi luottaa investointilaskennan johtavaan brändiin (20.8.2012)

Tänä vuonna Datapartner ja Kemppi löysivät toisensa. Kemppi tekee jatkossa investointilaskelmansa Invest for Excel Enterprise ohjelmalla. [Lue lisää]

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI hyödyntää Invest for Excel Enterprise ohjelmaa liiketoiminnassaan (19.4.2012)

Jo viime vuonna (2011) ensin HUS Röntgen ja myöhemmin HUS konsernihallinto ottivat Invest for Excel Enterprise ohjelman käyttöön. Käyttöönottoa avittivat alalle räätälöidyt koulutukset. Pian käyttö laajenikin ja lisenssimäärää kasvatettiin. Seuraavaksi on tarkoitus kehittää valmiita mallipohjia työn helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Tyypillisiä Invest for Excel® ohjelman käyttöalueita ovat sairaanhoidossa laitehankinnat, kiinteistöihin liittyvät päätökset, toimipisteiden avaamiset/ -sulkemiset/ -laajentamiset, liiketoimintasuunnittelu, tilaaja-tuottajamalli ja kannattavuuslaskelmat yleensä. [Lue lisää]

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty (15.2.2012)

Ajattele miten helppoa päätöksenteko olisi kun käytettävissä on luotettavat laskelmat eri vaihtoehdoista [Lue lisää]

Jo 100 energiayhtiötä on ottanut Invest for Excelin® käyttöönsä! (7.12.2011)

Borås Energi & Miljö AB Ruotsista on jo sadas (100.) sähkölaitos joka käyttää Invest for Excel® ohjelmaa! Invest for Excel sopii energiayhtiöille kuin nenä päähän! Onhan ala erittäin pääomaintensiivinen ja investointien vaikutukset kauskantoisia. Tieto hyvistä käyttökokemuksista on levinnyt alalla yrityksestä yritykseen ja näin on syntynyt ikään kuin uusi standardi alalle. [Lue lisää]

Neste Oil ja Invest for Excel Enterprise - kansainvälinen konsernilisenssi (12.4.2011)

”Invest for Excel Enterprise -sovellus on vastedes käytössä Neste Oil Oyj:n investointiarvioinneissa. Invest on ollut jo useiden vuosien ajan tietyillä käyttäjillä ja siitä on hyviä kokemuksia. Käyttöä laajentamalla haluamme painottaa kannattavuuslaskelmien merkitystä ja yhdenmukaisuutta sekä tehostaa laskelmien soveltamista”, kertoo yhtiön controller Kjell Tallberg. [Lue lisää]

Vesilaitoksen liiketoiminnan mallintaminen kassavirtalaskelmalla (8.4.2011)

Vesihuoltolaitoksilla ei ole yhtenäistä talouden suunnittelu- ja raportointimallia. Kehityshankkeen avulla luotiin tällainen yhdenmukainen malli, jota kaikki Suomen vesihuoltolaitokset voisivat halutessaan käyttää taloudensuunnittelu ja raportointimallina. [Lue lisää]

Datapartner julkaisee täyden 64-bittisen tuen (15.3.2011)

Datapartner on julkistanut Invest for Excel version 3.6.003, joka on täysin yhteensopiva 64-bittisen Microsoft Excel 2010:n kanssa. [Lue lisää]

Datapartner julkaisee Invest for Excel-ohjelmistosta version 3.6 (12.1.2011)

Datapartner julkaisee Invest for Excel-ohjelmistosta version 3.6 [Lue lisää]      Bookmark and Share