Taloudellinen Mallintaminen – Milloin, Miksi Ja Miten? - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Taloudellinen Mallintaminen – Milloin, Miksi Ja Miten?

6.6.2019

TALOUDELLISEN MALLINTAMISEN MÄÄRITELMÄ

Taloudellisessa mallintamisessa luodaan teoreettinen esitys (malli) todellisesta taloudellisesta tilanteesta. [1] Tämän matemaattisen mallin tehtävänä on kuvata yksinkertaistetussa muodossa rahoitusvaran, liiketoimen, projektin tai muun investoinnin tuottavuutta.


[1] Wikipedia

Taloudellisen mallintamisen sovellukset

  • Pääomabudjetointi ja investoinnin kannattavuuden arviointi
  • Projektien taloudellinen analyysi
  • Liiketoimintasuunnittelu, budjetointi ja ennusteet
  • Yritysten ja omaisuuserien arvonmääritys
  • Elinkaarikustannuslaskelmat
  • Strategisen skenaarion suunnittelu
  • Projektin rahoitus ja yrityksen rahoitussuunnitelma

Toteutus käytännössä

Pääomabudjetointi ja investoinnin kannattavuuden arviointi

Kaikissa organisaatioissa merkittävän kokoiset investointimahdollisuudet on yleensä arvioitava teknisten, riski-, markkina-, ympäristö- ja taloudellisten tekijöiden osalta. Myös muut kuin taloudelliset hyödyt on otettava huomioon, mutta pääpaino on kuitenkin taloudellisissa tekijöissä. Koska päätös koskee tulevia toimia, päätökseen vaikuttavia lukuja ei saada vanhoista tiedoista. Uusi projekti/yrityshanke on mallinnettava tarjousten, ennusteiden ja valistuneiden arvausten pohjalta. Taloudellinen investointimalli on laadittava ja sitä on tarkistettava monta kertaa, ennen kuin johto voi käsitellä investointipyynnön.

Projektien taloudellinen analyysi

Suurten ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien projektien osalta tilanne on hyvin samanlainen kuin pääomabudjetoinnissa. Projektit voivat olla myös lyhytaikaisia, eikä niillä välttämättä ole pääomamenoja. Lyhytaikaiset projektit on silti mallinnettava kannattavuuden ja kassavirtojen simuloimiseksi. Aika on lyhyempi ja ajanjaksot voivat olla kuukausia tai kvartaaleja, mutta muutoin mallinnus tehdään samalla tavalla, jotta voidaan varmistaa, että projektista saadaan vaadittu tuotto.

Liiketoimintasuunnittelu, budjetointi ja ennusteet

Kun on kyse liiketoimintasuunnittelusta, budjetoinnista ja ennusteista, tilanne on hieman toisenlainen. Vaikka painopiste on nytkin tilinpäätöksissä ja ennusteissa, ennuste perustuu kirjanpidon tosiasiallisiin lukuihin ja muutosten oikaisuihin. Tiivis yhteistyö kirjanpidon kanssa edellyttää kirjanpidon integrointia. Erityisesti silloin, jos tosiasialliset luvut päivitetään kuukausittain ja ennusteita tarkistetaan säännöllisesti. Budjetointi tehdään yleensä tili-, kuukausi- ja kustannuspaikkakohtaisesti erityisillä budjetointityökaluilla. Sitten budjettia verrataan kuukausittain tosiasiallisiin lukuihin.

Earnings and Cash Flow

Yritysten ja omaisuuserien arvonmääritys

Investointipankkien ja konsulttiyritysten analysoijat tekevät yleensä yritysten arvonmääritykset omilla arvonmääritysmalleillaan. Suuremmilla organisaatioilla on myös omat fuusioihin ja yritysostoihin keskittyneet osastonsa. Pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä on tarve tehdä helposti omat talonsisäiset arvonmäärityksensä. Arvonmäärityksen perustana on jälleen taloudellinen mallintaminen, joka pohjautuu aiemmin kerätyille tiedoille ja ennusteille, jotka tarjoavat hyvän arvion tulevista kassavirroista ja keskeisistä tuottavuussuhteista. Ihanteellisessa tilanteessa oman yrityksesi arvonmääritys tehdään pitkäaikaisen liiketoimintasuunnitelman pohjalta.

Elinkaarikustannuslaskelmat

Usein kiinnitetään liikaa huomiota alun investointikustannuksiin ja liian vähän myöhempiin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin. Ostamisen ja leasingvuokrauksen vertailu on myös vaikeaa, ellet käytä taloudellista mallintamista kassavirtojen luomiseen kohteen koko elinkaaren ajan. Luotettavin menetelmä kilpailevien ratkaisujen kustannusten vertailuun on tehdä arvio kaikista kustannuksista koko elinkaaren ajalta ja diskontata summasta vaihtoehtojen kassavirrat.

Strategisen skenaarion suunnittelu

Kun yritys tekee pitkän tähtäimen suunnitelmia, valittavana on useita erilaisia polkuja. Jokainen valittu polku avaa uusia mahdollisuuksia. Jokainen skenaario edellyttää korkean tason taloudellista mallintamista, jossa otetaan huomioon vaihtoehdot, joita kukin polku voi myöhemmin avata. Vaikein osuus on arvioida lukuja. Muutoin kyse on tavallisesta taloudellisesta mallintamisesta yhdistettynä todennäköisyyksiin ja vaihtoehtojen arviointiin.

Projektin rahoitus ja yrityksen rahoitussuunnitelma

Ei ole väliä, vaikka projekti olisi hyvä, jos rahoitus ei ole kunnossa. Kannattavuusanalyysiä seuraava vaihe on projektin rahoituksen mallintaminen. Optimaalisen rahoituksen löytäminen on usein iteratiivinen prosessi. Monimutkaisten pankkiehtojen käsittelyyn vaaditaan erityistä asiantuntemusta ja mallinnuskykyjä. Rahoituserien on myös näyttävä oikein tilinpäätöksissä ja nettonykyarvolaskelmissa. Kun kyseessä on liiketoimintasuunnittelu, haaste on vielä vaativampi, sillä koko lainaportfolio on mallinnettava.

Taloudelliset mallintajat ja keskimääräinen Excel-käyttäjä

Taloudelliset mallintajat

Ammattilaismallintajien ryhmä tuntee hyvin sekä Microsoft Excelin että rahoituksen. He ymmärtävät muuttujien väliset suhteet, he ymmärtävät herkkyyden ja miten panosten vaihtelut vaikuttavat tuloksiin sekä sen, miten niitä on mallinnettava Excelissä.  He ymmärtävät myös sen, mitä sinä tarvitset. He tekevät kompakteja, tehokkaita malleja, jotka suorittavat vain tarvitut tehtävät. Voit pitää itseäsi onnekkaana, jos käytössäsi on oikea ammattilaismallintaja.

Keskimääräinen Excel-käyttäjä

Loput meistä, etenkin rahoitusalalla, käyttävät Exceliä melko usein liiketoiminnan pyörittämiseen tarvittavien laskelmien ja mallien luomiseen. Luomme nopeasti yksinkertaisia väliaikaisia laskelmia tai rakennamme omia malleja, ja parantelemme tai laajennamme niitä jatkuvasti. Pidämme laskelmien ja mallien luomisesta. Eivät toki kaikki, mutta aika moni. Emme laske käytettyjä tunteja. Kun mallimme on laajentunut ja kun sitä on muutettu lukuisia kertoja, huomaamme, että olemme menettäneet otteen ja tehneet virheitä. Hups!

Vaihtoehto – DataPartnerin Invest for Excel®

Invest for Excel® – miksi?

Mitä jos voisit säästää mallien luomiseen käytetyn ajan? Mitä jos voisit luottaa laskelmiin? Mitä jos voisit sen sijaan keskittyä liiketoiminnan lukuihin? Mitä jos voisit tehdä herkkyysanalyysin yhdellä hiiren napsautuksella vaarantamatta alkuperäistä laskelmaa? Mitä jos voisit saada automaattisesti oikeat tilinpäätökset? Mitä jos voisit helposti konsolidoida sisäisten transaktioiden poistoilla? Mitä jos sinulla olisi projektimalliin integroitu projektin rahoitusmalli? Mitä jos malliisi sisältyisi Monte Carlo -analyysi? Mitä jos voisit helposti vertailla vaihtoehtoja valitaksesi parhaan? Voisin jatkaa listaa pitkään, mutta ymmärrät varmaan sanoman.

Invest for Excel® – tausta

Invest for Excelin® ensimmäinen versio julkaistiin joulukuussa 1995, jonka jälkeen ohjelmaa on jatkuvasti kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Invest for Excelin® kehitti suomalainen Datapartner Oy, jolla on 31 vuoden kokemus taloudellisesta mallintamisesta ja tukena 35 paikallisen yhteistyökumppanin verkosto eri maissa. Ohjelma suunniteltiin alun perin pääomabudjetointiin, mutta vuosien saatossa se on kehittynyt yleiseksi rahoitussuunnittelusovellukseksi, jota hyödynnetään kaikilla mahdollisilla taloudellisen mallintamisen osa-alueilla. Invest for Excel® on johtava ohjelma, jota käyttää yli 1 700 organisaatiota 54 maassa.

Invest for Excel® – mikä se on?

Invest for Excel® on Excelin toimintojen ja standardoidun ohjelman yhdistelmä. Invest for Excelin® mallipohjiin sisältyvät tilinpäätökset ja projektin arvonmääritykset kokonaisuudessaan. Invest for Excel® on optimoitu siten, että mallintaminen on helppoa ja nopeaa. Ohjelma soveltuu kaikille toimialoille ja kaikentyyppisiin projekteihin ja liiketoimiin. Pääset heti mallintamaan liiketoimintaa ilman, että sinun tarvitsee laatia malleja tai monimutkaisia kaavoja. Sinulla on myös käytössäsi paljon työkaluja ja toimintoja, jotka helpottavat elämääsi – toimintoja, joita et voisi luoda omiin malleihisi vaikka haluaisit. Ja kaikki on Excel-pohjaista! Ohjelmaympäristö on tuttu ja ohjelma antaa tarjoaa sinulle mahdollisuuden lisätä omia lomakkeita, raportteja, kaavoja sekä tuoda ja viedä lukuja. Käytössäsi on kaikki Excelin toiminnot ja lisäksi Invest for Excelin® rakenne ja työkalut.

Haluatko tietää lisää?

Lue lisätietoja Invest for Excelistä® osoitteessa  www.datapartner.fi

Lataa testiversio:  https://www.datapartner.fi/download

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat varata verkkotapaamisen, ota minuun yhteyttä:

Jens Westerbladh
sähköposti: jw@datapartner.fi
puhelin: +358 19 54 10 112

Jens Westerbladh, M.Sc. (econ)

Takaisin


      Bookmark and Share