Elinkaarikustannuslaskelmat vertailumenetelmänä - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Elinkaarikustannuslaskelmat vertailumenetelmänä

23.5.2019

Luotettavin menetelmä kilpailevien ratkaisujen kustannusten vertailuun on tehdä arvio kaikista kustannuksista koko elinkaaren ajalta ja laskea sitten nettonykyarvo esim. Invest for Excelillä®. Saatua nettonykyarvoa voidaan vertailla muiden vaihtoehtojen nettonykyarvoihin käyttämällä Invest for Excelin® vertailutaulukkoa. Kustannusvertailussa nettonykyarvo on negatiivinen. Paras vaihtoehto on se, jonka negatiivinen nettonykyarvo on pienin. Takaisinmaksua ei voi käyttää mittarina. Efektiivistä korkoa ja modifioitua efektiivistä korkoa voi toisinaan käyttää, mutta ei aina. Nettonykyarvo ja nettonykyarvo kuukausittaisena annuiteettina soveltuvat parhaiten kustannusvertailuihin.

Havainnollistetaan tilannetta esimerkillä. Oletetaan, että julkinen organisaatio tarvitsee toiminnalleen lisää tilaa. Organisaatiolla on neljä eri keinoa ratkaista tarve:

  • Se voi vuokrata lisää tilaa,
  • rakentaa uuden tilan,
  • remontoida vanhoja tiloja tai
  • valita elinkaarimallin (Public-Private-Partnership (PPP)).

Kunkin vaihtoehdon kassavirrat ovat täysin erilaiset, joten ainoa keino vertailla niitä on käyttää nettonykyarvomenetelmää.

Näiden vaihtoehtojen luvut ovat fiktiivisiä, eivätkä vastaa todellisuutta. Oletuksena on 2 %:n kustannusten inflaatio ja käytämme 3 %:n diskonttokorkoa (painotettu pääoman keskimääräinen kustannus [WACC]). Kassavirtojen laskemiseksi pääomakustannukset (Capex) ja käyttökustannukset (Opex) on mallinnettava, mukaan lukien ostohinta, rakennus- ja asennuskustannukset, käyttökustannukset, ylläpito- ja päivityskustannukset sekä jäljelle jäävä arvo tai kustannus omistajuuden tai käyttöiän lopussa.

Katso Vuokraus-, Uusi rakennus-, Remontointi- ja Elinkaarimalli-vaihtoehtojen kassavirrat seuraavasta kuvasta (suurenna kuvaa napsauttamalla).

Invest for Excelin kassavirtalaskelmat vaihtoehtojen mukaan:

Invest for Excelin vertailutaulukko ja neljä vaihtoehtoa:

Katso edellinen kuva. Kun vertaat kaikkien pääoma- ja käyttökustannusten nykyarvoa vaihtoehtoisiin skenaarioihin, vertailu on tasapuolista ja objektiivista. Tulos voi olla yllättävä. Muista, että paras vaihtoehto on se, jonka negatiivinen nettonykyarvo on pienin.

Edellä olevat neljä vaihtoehtoista kassavirtaa eroavat toisistaan paljon. Vuokraus-vaihtoehto antaa tasaisen kassavirran, kun taas Uusi rakennus edellyttää alussa suurta investointia. Remontointi-vaihtoehdon investointi on alussa pienempi verrattuna uudisrakennukseen, mutta ylläpito- ja käyttökustannukset ovat uudisrakennukseen verrattuna korkeampia. Elinkaarimalli-vaihtoehdossa oletamme, että yksityinen kumppani rakentaa uuden rakennuksen ja käyttää sitä viisi vuotta. Julkinen organisaatio maksaa palvelumaksua viiden vuoden ajan ja ostaa sitten rakennuksen sovittuun ostohintaan.

  • Elinkaarikustannuslaskelma tai elinkaarikustannusanalyysi

Kaikkien diskontattujen kustannusten summa hyödykkeen, palvelun, rakenteen tai järjestelmän elinkaaren tai määritetyn ajanjakson ajalta. Sisältää ostohinnan, asennuskustannukset, käyttökustannukset, ylläpito- ja päivityskustannukset sekä jäljelle jäävän arvon tai kustannuksen omistajuuden tai käyttöiän lopussa. Kyseessä on taloudellinen arviointi.

  • Elinkaarikustannusvertailut
Erilaisten vaihtoehtojen vertailumenetelmä, jossa käytetään elinkaarikustannusanalyysiä.

Lisätietoja: Jens Westerbladh, DataPartner
www.datapartner.fi
Lataa Invest for Excelin® testiversio täältä:
www.datapartner.fi/download
Varaa ilmainen verkkoesittely täältä:
https://www.datapartner.fi/en/request-a-web-meeting

Takaisin


      Bookmark and Share