Webinar in Swedish: Investment planning for electricity distribution companies, considering the new regulatory environment for 2024-2027 (In Swedish) - DataPartner Software

News & Events

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Webinar in Swedish: Investment planning for electricity distribution companies, considering the new regulatory environment for 2024-2027 (In Swedish)

November 15, 2023

Welcome to the new webinar in Swedish: Investment planning for electricity distribution companies, considering the new regulatory environment for 2024-2027.

We will demonstrate two calculation models developed in consultation with the industry. 

The webinar will be held in Swedish during serveral sessions in November 2023. 

Click here to register (in Swedish)

***

Investeringsplanering - Elnätsbolag reglerperiod 4

Vi visar våra två beräkningsmodeller utvecklade i samråd med branschen. Den första modellen "Intäktsramsberäkning - Elnät", fokuserar på att prognostisera intäktsram, under-/överintäkt för reglerperiod 4, visar behovet av reinvesteringstakt samt COP-tal. Med den här modellen planerar man investeringar och utrangeringar med beaktande av sin prognostiserade intäktsram. Utfall och prognoser kan löpande läggas in. Den andra modellen "Elnätkalkylmodellen", prognostiserar enskilda investeringar och projekt. Modellen ger svar på om en investering lönar sig, när en ersättningsinvestering bör göras i tiden, rangordning av investeringar, visar hur en ersättningsinvestering påverkar intäktsramen, visar om besparingar i kostnader motiverar en ersättningsinvestering samt beräknar pris vid köp av andrahandskomponenter utifrån eget avkastningskrav. Med den här modellen planerar man enskilda investeringar och projekt med fokus på internt avkastningskrav, egna avskrivningar och löpande kostnader.

***

Join us also at other upcoming webinars in English, Finnish, Polish and Swedish.

 

Back