Invest for Excel® - Přehled - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel® - Přehled

Stažení testovací verze Invest for Excel®

Invest for Excel Logo

 

 

Pohodlný, flexibilní, funkční

Invest for Excel® je vhodný pro každou organizaci, která chápe důležitost spolehlivé analýzy investic a podnikového plánování. Kalkulace investic je zásadním krokem, jehož úkolem je zajistit, aby vedení společnosti hospodařilo s jemu svěřenými zdroji tím nejefektivnějším způsobem.

Hlavní obrazovka Invest for Excel, software pro kapitálové rozpočtování, ocenění investice a oceňování. Screenshot.

Klíčové faktory úspěchu Invest for Excel® jsou:

  • Snadno se používá a dá se rychle naučit
  • Je stejně flexibilní jako Excel, ale ve srovnání s ním poskytuje mnohem více možností
  • Disponuje mnoha aplikacemi – od komplexních investičních modelů až po podnikové plánování

Vyjádřeno třemi slovy: je to pohodlný, flexibilní a funkční nástroj.


Můžete se soustředit na vstupní hodnoty a přestat ztrácet čas vytvářením “individuálních” reportů nebo analýz citlivosti pro každý jednotlivý projekt. Kalkulace Invest for Excel® jsou také specifické, zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že většina komplexního modelování je již hotova!

Výjimečné možnosti Invest for Excel® změní způsob, jakým přemýšlíte o vytváření kalkulací na modelování peněžních toků.

Používáme moderní přístup, ale vždy v souladu s příslušnými regulacemi. Invest for Excel® je plně v souladu se standardy IFRS.

Kdo potřebuje Invest for Excel®?

Velké organizace mohou zefektivnit analytický proces vedoucí k investičním rozhodnutím. Invest for Excel® může sloužit jako most v diskusích mezi experty na finance a odborníky v jiných oblastech. Není určen pouze pro finanční, investiční nebo controllingová oddělení. Také odborníci na výrobu, marketingoví manažeři nebo projektoví koordinátoři mohou být snadno zapojeni do vytváření investičních kalkulací.

Malé a středně velké společnosti mohou plánovat investice efektivněji na základě rychlých a transparentních kalkulací. Investoři mohou získat jasnější pohled na ziskovost a rizika podnikatelských příležitostí. Uživatelé nemusí mít excelentní znalosti v oblasti formulářů Excelu, protože funkcionality software poskytují všechny požadované výstupy.

Pro veřejný sektor je Invest for Excel® dlouho očekávaným nástrojem na tvorbu investičních návrhů a žádosti o subvence, které jsou v souladu s požadovanými pravidly.

 

Invest for Excel® Brochure (in English)

Click on the brochure below to view in Full Screen.
Click here to download this brochure as PDF file to view on your computer or to print.