Invest for Excel® - Přehled - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel® - Přehled

Stažení testovací verze Invest for Excel®

Invest for Excel Logo

 

 

Pohodlný, flexibilní, funkční

Invest for Excel® je vhodný pro každou organizaci, která chápe důležitost spolehlivé analýzy investic a podnikového plánování. Kalkulace investic je zásadním krokem, jehož úkolem je zajistit, aby vedení společnosti hospodařilo s jemu svěřenými zdroji tím nejefektivnějším způsobem.

Hlavní obrazovka Invest for Excel, software pro kapitálové rozpočtování, ocenění investice a oceňování. Screenshot.

Klíčové faktory úspěchu Invest for Excel® jsou:

  • Snadno se používá a dá se rychle naučit
  • Je stejně flexibilní jako Excel, ale ve srovnání s ním poskytuje mnohem více možností
  • Disponuje mnoha aplikacemi – od komplexních investičních modelů až po podnikové plánování

Vyjádřeno třemi slovy: je to pohodlný, flexibilní a funkční nástroj.


Můžete se soustředit na vstupní hodnoty a přestat ztrácet čas vytvářením “individuálních” reportů nebo analýz citlivosti pro každý jednotlivý projekt. Kalkulace Invest for Excel® jsou také specifické, zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že většina komplexního modelování je již hotova!

Výjimečné možnosti Invest for Excel® změní způsob, jakým přemýšlíte o vytváření kalkulací na modelování peněžních toků.

Používáme moderní přístup, ale vždy v souladu s příslušnými regulacemi. Invest for Excel® je plně v souladu se standardy IFRS.

Kdo potřebuje Invest for Excel®?

Velké organizace mohou zefektivnit analytický proces vedoucí k investičním rozhodnutím. Invest for Excel® může sloužit jako most v diskusích mezi experty na finance a odborníky v jiných oblastech. Není určen pouze pro finanční, investiční nebo controllingová oddělení. Také odborníci na výrobu, marketingoví manažeři nebo projektoví koordinátoři mohou být snadno zapojeni do vytváření investičních kalkulací.

Malé a středně velké společnosti mohou plánovat investice efektivněji na základě rychlých a transparentních kalkulací. Investoři mohou získat jasnější pohled na ziskovost a rizika podnikatelských příležitostí. Uživatelé nemusí mít excelentní znalosti v oblasti formulářů Excelu, protože funkcionality software poskytují všechny požadované výstupy.

Pro veřejný sektor je Invest for Excel® dlouho očekávaným nástrojem na tvorbu investičních návrhů a žádosti o subvence, které jsou v souladu s požadovanými pravidly.

 

Invest for Excel® Brochure (in English)

Click on the brochure below to view in Full Screen.
Click here to download this brochure as PDF file to view on your computer or to print.

       Bookmark and Share