Lönsamhetsanalys, lönsamhetskalkyl, lönsamhetsberäkning och lönsamhetsbedömning - Invest for Excel - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Lönsamhetsanalys

Lönsamhetsanalys

Invest for Excel är ditt universala verktyg för alla slags lönsamhetsberäkningar, oavsett om det gäller investering, projekt, affärsverksamhet, förvärv, produkt, kund, kostnadsställe, kampanj, geografiskt område, ny personal, outsourcing, insourcing, utveckling, nedläggning o.s.v. Du behöver bara ett verktyg.

Det viktiga är att planera och analysera för att få en bättre uppfattning om lönsamheten och vilka parametrar som inverkar på lönsamheten samt hur de verkar. När man har en bättre insyn kan man justera och optimera verksamheten så att den ger bättre resultat.

Invest for Excel sköter automatiskt kopplingen mellan lönsamhet, likviditet och balansvärden. Detta ger dej tryggheten att koncentrera dej på att modellera din kärnverksamhet och får på köpet en överblick på kassaflöden, rörelsekapital och övriga balansposter.

Invest for Excel ger dej den finansiella strukturen, en färdig mall som är flexibel nog att du kan modellera just din verksamhet, säker nog att du kan lita på den, enkel nog att du klarar dej, transparent nog för att enkelt kontrollera och dessutom så snabb att använda att analysen verkligen blir gjord.

Du behöver inte bygga formler och tabeller, vi har gjort det för dej.

Nöj dej inte med nuvarande lönsamhet, kräv mer. Ta steget ut och börja planera din verksamhet lite bättre. Invest for Excel är troligen den lönsammaste investeringen du kan göra.

 

[föregående] [nästa]