Prognos relaterat till Intäktsram för elnätsföretag, reglerperiod år 2020-2023 och framåt - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

News

Prognos relaterat till Intäktsram för elnätsföretag, reglerperiod år 2020-2023 och framåt

8.11.2018

Långsiktiga prognoser för befintlig kapitalbas, investeringar, utrangeringar och förvärv för elnätsföretag och koppling till intäktsram hos Energimarknadsinspektionen (EI) med jämförelse mot egna intäkter.

Ladda ner Invest for Excel® testversion: https://www.datapartner.fi/se/download

Tillbaka


      Bookmark and Share