Ny version av Elnätkalkylmodellen har publicerats - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

News

Ny version av Elnätkalkylmodellen har publicerats

8.5.2017

Ny version av Elnätkalkylmodellen har publicerats

Den största förändringen i den nya Elnätkalkylmodellen 2.0 är att man nu kan simulera investeringar och utrangeringar 5 år framåt. Nu kan man ännu bättre planera vilken del av nätet som lönar sig att förnya härnäst. Modellen är liksom förut integrerad med Invest for Excel® programmet vilket medför att man på köpet får en hel del rapporter och analyser. Modellen följer den nuvarande intäktsramen 2016 – 2019 med antagandet att de kommande intäktsramarna följer samma princip. Modellen uppdateras naturligtvislöpande allt eftersom Energimarknadsinspektionen kommer med nya förordningar eller domstolsbeslut vinner laga kraft. Modellen kan även användas vid förvärv av befintliga nät.

Har ni i ert nätbolag gjort en långtidsprognos och sett på intjäning och förmågan att finansiera investeringar 2020 och framåt? Hur mycket måste ni investera för att inte kapitalbasen sjunker? Hur påverkar indexering (inflation) på intäktsramen?

Våra konsulter har tagit fram två Excel - modeller som hjälper er få svar på frågorna ovan. Förutom Elnätkalkylmodellen ovan som används för att rangordna och planera investeringar, förvärv och rasering av elnät, har vi också tagit fram en Excel modell som simulerar hela bolagets intäktsram inklusive påverkbara- och opåverkbara kostnader och justeringar för kvalitet, nätförluster och belastning.

Kontakta mig gärna, så kan nån av oss demonstrera hur ni kunde ha hjälp av modellerna.

Jens Westerbladh
tel. 08-642 3050
e-post info@datapartnerscandinavia.se

Bild: NUAK och kapitalkostnader

Bild: Modellen beaktar investeringarnas kostnadseffektivitet, då man även kan ange det erkliga investeringsbeloppet. NUAK tar modellen själv fram automatiskt.

Tillbaka


      Bookmark and Share