Kundhistoria – Hanken Svenska handelshögskolan - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

News

Kundhistoria – Hanken Svenska handelshögskolan

22.1.2019

Vi fick chansen att prata med   Anders Löflund, professor i finansiell ekonomi samt prefekt för institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, och hans   studerande för att höra närmare om deras erfarenhet av Invest for Excel®.

Hanken är en av de ledande internationellt ackrediterade handelshögskolorna i Finland med över hundra års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi och företagsekonomi. Den erbjuder akademiska program på alla nivåer (BSc, MSc och PhD) i två olika städer – Helsingfors och Vasa.

Hanken School Building

"Jag tycker att Invest for Excel var ett fräscht nytt inslag i vår kurs i kapitalbudgetering. Vi kunde blanda praktik och teori vilket vi inte kan göra så ofta i tidiga skeden av våra studier. Själva programvaran var relativt lätt att förstå efter en inledning. Jag uppskattade verkligen möjligheten att lära mig något nytt och värdefullt som kan hjälpa mig i mina framtida studier och i karriären. Så jag kan rekommendera Invest for Excel också för andra kurser," -   säger   Nora Holtari, studerande vid Hanken.

"Studerande tyckte om idén att få arbeta med programvaran. I allmänhet ger de alltid bättre återkoppling till kurser som är tätt relaterade till den verkliga affärsvärlden. Teorin är nödvändig men det är livsviktigt att de får arbeta med faktiska affärsfrågor! Detta sätter de högt värde på,"   -  berättar Anders Löflund.

Läs mer

Tillbaka


      Bookmark and Share