Invest for Excel och regelbundna utbildningar – förutsättningen för effektiv investeringsbedömning - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

News

Invest for Excel och regelbundna utbildningar – förutsättningen för effektiv investeringsbedömning

12.11.2018

Malgorzata Jargan, VP of DataPartner, Business Solutions EMEA

Konsekvent arbetsmetod och insyn är avgörande för utvärdering av alternativa investeringar på ett meningsfullt och effektivt sätt.

Det är viktigt att etablera ett gemensamt språk och ett gemensamt utvärderingssystem. En annan mycket värdefull fördel är att kunna utvärdera investeringar över tid samt jämföra befintliga investeringsmöjligheter med tidigare beslut och möjligheter.

Detta ger ett rejält underlag för att förbereda, prioritera och föreslå beslut som finns till hands och i sikte. Invest for Excel tillhandahåller en plattform och tydliga kriterier som möjliggör en effektiv kapitalbudgeteringsprocess och bidrar till viktiga stödjande iterationer för investeringsplaner och projekt.

Det är viktigt att organisationen ska upprätthålla och vidareutveckla färdigheterna för användning av plattformen för att hålla hög standard vid investeringsbedömning som möjliggörs av Invest for Excel. Detta gäller särskilt när det kommer nya medarbetare.

Personer byter roll och organisationer växer; nya människor kommer ombord. Regelbundna – eller minst årliga – utbildningar för personalen rekommenderas i dessa situationer. Vår erfarenhet visar att organisationer dessutom kan lära sig mycket om sin egen verksamhet under utbildningsdagarna, och dessa dagar växer ofta fram till konsultationsinriktade utvecklingsdagar.

Invest for Excel är den bästa möjliga plattformen för investeringsbedömning. Ändå uppnår man den maximala nyttan endast genom att etablera den nödvändiga kompetensen och kulturen för att förstå plattformens skönhet och att kunna uttnyttja den effektivt – sedan vidareutvecklar man kompetensen över tid och för olika team och individer. Bli mästare på investeringsbedömning.

Malgorzata Jargan

VP, Business Solutions EMEA
Datapartner Oy

E-post: mj@datapartner.fi

Tillbaka


      Bookmark and Share