Opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita oppimaan, miten Invest for Excel®in avulla voi laskea investointien kannattavuutta - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita oppimaan, miten Invest for Excel®in avulla voi laskea investointien kannattavuutta

4.4.2013

Aalto-yliopisto valitsi Invest for Excel®in opiskelun apuvälineeksi, koska se kuvaa investointianalyysien eri vaiheita markkinoilla olevista ohjelmistoista parhaiten. Ohjelmistoa on käytetty hyväksi vuodesta 2011 kaikilla maisteritason koulutusohjelman kursseilla, joihin kuuluu pääomien käytön suunnittelua.

“Opiskelijoiden oppimismotivaatioon vaikuttaa merkittävästi se, että he voivat hyödyntää ohjelmistoa, jota kansainvälisestikin merkittävät suomalaiset yritykset kuten Stora Enso,Outokumpu tai Fortum käyttävät todellisissa liiketoimintatilanteissa.  Opiskelijat ymmärtävät investointiprosessien kannattavuuslaskennan tärkeyden ja merkityksen ratkomalla Investin avulla käytännön tehtäviä, eikä opiskelu jää vain teoriatasolle“, sanoo investointilaskennan kurssista vastaava tohtori Jari Huikku.

Opiskelijat saavat tuntumaa caseja tekemällä ja perehtyvät siihen, miten investointiprojekteja tulee analysoida. “Kun opiskelijat tekevät mallilaskelmia Invest for Excel®illä he oppivat asiat paljon havainnollisemmin kuin vain seuraamalla luentoa“, Huikku kertoo.

Laskentatoimen ja rahoituksen merkitys yrityksen päätöksenteossa

 “Koska Invest for Excel® sisältää kaikki tärkeimmät rahoituslaskelmat ja niiden kaavat, se auttaa opiskelijoita huomaamaan miten kirjanpidon ja kassavirran luvut ovat  vuorovaikutuksessa keskenään. Sillä on oppimisen kannalta merkitystä”, Huikku mainitsee.

Opiskelun käytännön toteutus

Invest for Excel® on asennettu yhteen luokkahuoneista, joten opiskelijat voivat aina tarvitessaan käyttää ohjelmistoa. Aluksi opiskelijat perehdytetään ohjelmiston käyttöön ensimmäisellä luennolla, jolloin esittelijä ratkaisee investointicasen vaihe vaiheelta näyttäen ohjelmiston rakenteen ja sen tärkeimmät ominaisuudet.

Tämän lyhyen johdanto-osuuden jälkeen opiskelijat pystyvät oma-aloitteisesti ratkomaan investointicasen Invest for Excel®in avulla sekä tulostamaan raportit ja tulokset johtopäätöksineen. Tehtävä koostuu investoinnin kassavirran mallinnuksesta, rahoituslaskelmien tarkastelusta, kannattavuus- ja herkkyys-analyyseistä, kriittisestä pisteestä eri muuttujilla ja vaihtoehtojen vertailusta. Tarvittaessa opiskelijat voivat saada apua tukihenkilöltä, joka auttaa heitä ohjelmis-ton toimintoihin liittyvissä kysymyksissä.

 “Tämä on erinomainen oppimisväline. Opiskelijat voivat kokeilla uusia asioita. Sekä herkkyysanalyysi että myös mahdollisuus nopeasti simuloida eri skenaarioita ovat todella hyviä ominaisuuksia”, kertoo Marko Mäkinen (tukihenkilö).

Suoritettuaan kurssin opiskelijat voivat käyttää ohjelmistoa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sekä liiketoimintasuunnitelman valmisteluun että tutkielman tekoon.

“Meillä on hyviä kokemuksia Invest for Excel® istä ja opiskelijat pitävät siitä! Käytämme sitä varmasti jatkossakin”, Huikku huomauttaa.

Aalto-yliopisto Lyhyesti:

Opiskelijat
Tutkinto-opiskelijat: 19 737 (lkm); Ulkomaisten perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden osuus: 9,5 % (2011)

Ala
Koulutus ja tutkimus

Rahoitus
Kokonaistulot: 432 miljoonaa euroa; Kilpailtu tutkimusrahoitus: 89 miljoonaa euroa (2011)

Henkilöstö
Henkilöstön kokonaismäärä: 5203, professoreiden lukumäärä: 346 (2011)

Oppilaitokset
Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu

Financial Times -lehden ranking 2012
Kauppakorkeakoulun sijoitus 21. listalla, jolla on 80 parasta eurooppalaista kauppakorkeakoulua.

www.aalto.fi

Lue koko asiakaskertomus PDF-muotoisena

Takaisin


      Bookmark and Share