Logistiikka-alan asiakas kertoo - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Logistiikka-alan asiakas kertoo

15.6.2017

Yrityksemme käyttää erilaisia ohjelmaratkaisuja ja –työkaluja, jotka lisäävät ryhmämme tehokkuutta.

Meidän taloushallinnon järjestelmä on paikallaan, meillä on toiminnanohjaus-järjestelmä, nykyaikainen CRM jne. Meillä ei kuitenkaan ollut tehokasta ratkaisua investointiarvioita ja hankintoja koskevia päätöksiä varten. Me yksinkertaisesti käytimme Excel -taulukkoja” 
–Chris sanoo nauraen palauttaen ajan mieleensä ja jatkaa:

“Päätimme siirtyä käyttämään Invest for Excel® -ohjelmaa kahdesta pääasiallisesta syystä. Ennen kaikkea on ymmärrettävä se, että jokainen investointiprojekti on ainutlaatuinen. Ei ole olemassa kahta täysin samaa tilannetta ja identtisiä olosuhteita. Mallit tulee rakentaa ja uusia joka kerta.

Mikä on tärkeämpää – on tarkistettava etteivät nämä laskelmat pidä sisällään virheitä. Sen takia sen tekeminen Excelissä oli aikaa vievää ja joka kerta oli aloitettava alusta: luoda ja laatia sommittelut, kaavat jne.

Toisekseen asiankäsittely eri liiketoimintayksikköjen välillä ei ollut ongelmatonta. Liiketoimintayksikköjen päälliköt tapasivat tehdä esim. heidän omiin Excel-malleihinsa perustuvia, ei-standardisoituja CAPEX -ehdotuksia. Joskus he käyttivät eri korkokantoja, jotkut laskelmat olivat yksityiskohtaisia, toiset erittäin suurpiirteisiä ja reilusti yli. Niiden tarkastaminen ja hyväksyminen oli aikaa vievää ja vaivalloista, koska ne eivät olleet verrannollisia.”

“Invest for Excel® poisti nämä ongelmat”

“Invest for Excel® -ohjelma on ollut käytössämme jonkin aikaa. Vuonna 2012 DataPartnerin toimitusjohtaja, Jens Westerbladh, tuli Alankomaihin esittelemään Invest for Excel® -ohjelmaa meille. Muutama muukin ohjelmaratkaisu olisi voinut tulla kysymykseen, mutta ne eivät olleet yhtä joustavia kuin Invest for Excel®. Niin me päätimme valita juuri tämän ohjelman.” 
–Chris kertoo.

Lue lisää

Takaisin


      Bookmark and Share