Invest for Excel ja osallistuminen koulutuksiin – tehokkaan pääomabudjetoinnin perusta - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Invest for Excel ja osallistuminen koulutuksiin – tehokkaan pääomabudjetoinnin perusta

12.11.2018

Malgorzata Jargan, VP of DataPartner, Business Solutions EMEA

Yhdenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä arvioitaessa eri investointikohteiden keskinäistä paremmuutta ja sidotun pääoman tehokkuutta.

Yhteisen kielen ja arviointijärjestelmän luominen on tärkeää. On myös erittäin hyödyllistä arvioida investointeja pitkällä aikavälillä vertailemalla nykyisiä investointivaihtoehtoja menneisiin päätöksiin ja tuolloin esillä olleisiin vaihtoehtoihin.

Tällainen arviointi tarjoaa vankan pohjan valmistella, priorisoida ja ehdottaa päätöksiä koskien käsillä olevia ja tulevia investointeja. Invest for Excel tarjoaa alustan sekä selkeät kriteerit, joiden avulla pääomabudjetoinnin prosessointi on tehokasta. Lisäksi alusta parantaa investointisuunnitelmien ja projektien kannalta tärkeää iterointityötä.

Jotta Invest for Excelillä tehtävien investointiarviointien taso pysyisi korkeana, on tärkeää, että organisaatio ylläpitää ja kehittää henkilöstönsä taitoja hyödyntää sitä. Tämä pitää erityisesti paikkansa silloin, kun taloustiimiin tulee uusia työntekijöitä, joilla ei ole kokemusta vastaavanlaisesta arviointikulttuurista.

Ihmisten työtehtävät muuttuvat ja organisaatiot voivat laajentua uusiin maihin tai uusille toimialoille, jolloin uusia työntekijöitä liittyy joukkoon. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa järjestää henkilöstölle koulutusta määräajoin - vähintäänkin vuosittain. Kokemuksemme mukaan organisaatiot voivat oppia koulutuspäivien aikana paljon myös omasta yrityksestään ja arvonmäärityksistään. Koulutuspäivät muuttuvat usein konsultoiviksi pääomabudjetoinnin kehittämispäiviksi.

Invest for Excel on paras mahdollinen alusta investointien talouden arviointiin. Suurin hyöty saavutetaan kuitenkin oppimalla ymmärtämään alustan hienous ja käyttämällä sitä – sekä kehittämällä osaamista ajan kuluessa niin tiimi- kuin yksilötasollakin. Siten on mahdollista kohota investointilaskennan mestariksi.


Malgorzata Jargan
Varatoimitusjohtaja, yritysratkaisut EMEA
Datapartner Oy

Email: mj@datapartner.fi

Takaisin


      Bookmark and Share