Ilmastonmuutoksen torjunta ja kassavirtalaskelmat - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kassavirtalaskelmat

13.6.2023

Organisaatiossasi on mahdollisesti asetettu jo tavoite vähähiilisyyden tai jopa hiilineutraaliuden osalta vuodelle 2030-2035. Myös konkreettinen tieteeseen perustuva hiilitiekartta tavoitteeseen pääsemiseksi voi olla jo laadittuna.

Monella organisaatiolla on kuitenkin vaikeuksia yhdistää vastuullisuus ja kestävyys yrityksen liiketoiminnan talouslukuihin.

Kiinteistöalalla hiilijohtamisen keskeisimmät mallinnettavat investoinnit ovat energiatehokkuusprojektien kannattavuus. Energiatehokkuusinvestoinnit ovatkin olleet viime aikoina parhaita investointeja kiinteistösijoittajille. Mutta nyt, kun energian hintojen volatiliteetti on kasvanut, on tarve myös laajemmille herkkyysanalyyseille keskeisimpine muuttujineen. Kun alimpana roikkuvat hedelmät on jo poimittu, on vaara, että seuraavat – vielä hyvin kannattavatkin – hankkeet jäävät toteuttamatta.

Invest for Excelillä tehdyllä energiatehokkuusprojektin kassavirtalaskelmalla voit tehdä herkkyysanalyysejä investoinnin takaisinmaksuajasta, sisäisestä korosta ja ennen kaikkea miten kiinteistön arvo nousee eri skenaariossa. Myös hiiliriskin pienenemistä kannattaa arvioida päästöoikeuden hinnan eri tasoilla, sillä mistä sitä tietää milloin kaupallisten kiinteistöjen hiilijalanjälkeä tavalla tai toisella aletaan EU:ssa verottamaan.

ESG

Energiatehokkuuden parantaminen on siis tähän päivään mennessä ollut keskeisin keino vähentää portfolion hiilijalanjälkeä. Jatkossa tarvitaan toimenpiteitä myös rakennushankkeiden rakennusmateriaalien päästöjen vähentämiseksi. Vähähiiliset rakennusmateriaalit voivat vielä tänä päivänä vaatia lisäinvestointeja, jotka pitää pystyä esittämään investointipäätösvaiheessa. Lisäinvestoinnit vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin tulee tietysti kohdistaa niihin hankkeisiin ja rakennusosiin, joissa on suurin CO2e vähennyspotentiaali.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Petri Suutarisen (Finreim Oy) johdolla ja esimerkein miten  voimme yhdistää kestävyysjohtamisen ja talouden.

Webinaari aiheesta tiistaina 19 syyskuuta klo 9-11. Rekisteröidy tästä.

Webinaari aiheesta tiistaina 17 lokakuuta klo 9-11. Rekisteröidy tästä.

Takaisin