Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

15.2.2012

Ajattele miten helppoa päätöksenteko olisi kun käytettävissä on luotettavat laskelmat eri vaihtoehdoista

Liian usein päätökset tehdään mutu-tuntumalla tekemättä taloudellisia ennusteita ja kannattavuusanalyysejä.

Sitten kärsitään vuosikausia väärien päätöksien seurauksena.  Näin ei tietenkään tarvitse olla, nykyään on olemassa luotettava ja helppokäyttöinen työkalu tähänkin tarpeeseen. Suomessa Datapartnerin Invest for Excel® ohjelmistosta on tullut oman segmenttinsä markkinajohtaja. Ohjelma on myös niittänyt kansainvälistä menestystä ja se on käytössä jo 35:ä maassa.

Invest for Excel® on valmisohjelmisto jolla tehdään taloudellista mallintamista. Ohjelmalla tehdään m. m. investointilaskelmia, arvonmäärityksiä, yrityskauppalaskelmia, kannattavuuslaskelmia, talous- ja rahoitussuunnittelua.

Sadat suomalaiset yritykset ja yhteisöt ovat hyötyneet Invest for Excel® ohjelman käyttöönotosta.

Ohjelman käyttöönotto parantaa ennusteiden laatua, yhtenäistää laskennan organisaatiossa, säästää avainhenkilöiden aikaa, ohjaa parhaaseen laskentakäytäntöön ja ohjaa yrityksen varat tuottavampaan käyttöön. Yritysjohto on myös mielissään siitä että laskelmien virhealttius pienenee merkittävästi.

Asiakkaan on hyvä tietää että hän ei osta pelkästään ohjelmistoa vaan hän saa sen mukana kaiken sen palvelun mitä hän tarvitsee. Koulutukset ja käytön tuki varmistavat että asiakas ei jää yksin. Usein konsernissa ohjeistetaan aina käyttämään Invest for Excel® ohjelmaa kun esim. tehdään investointihakemus. Investointien toteutus sisältää käytännössä hyvin paljon muutakin kuin laskelmien tekemistä.

Investointiprosessissa on monta vaiheita, monta henkilöä ja paljon erilaisia dokumentteja.

Asiakkaamme ovat jo pitkään toivoneet ratkaisua koko investointiprosessin ja koko investointisalkun hallintaan. Useiden vuosien ja tiiviin asiakasyhteistyön tuloksena meillä on nyt myös tarjota tähänkin hyvä ratkaisu. Tämä uusi web-pohjainen järjestelmä ”Invest for SharePoint” on nimensä mukaisesti rakennettu Microsoft Office SharePoint ympäristöön. Invest for SharePoint kattaa työnkulun, henkilöstöhallinnan, hyväksymiset, dokumenttitietokannan, organisaatiorakenteen, projektikohtaiset käyttäjäryhmät, raportoinnin ja yhteistyön investointien kanssa tekemisissä olevien henkilöiden välillä.

Datapartner on jo 25 vuoden aikana toiminut kansainvälisesti investointisuunnittelun asiantuntijana. Ota sinäkin täysi hyöty irti tästä kokemuksesta!

Takaisin


      Bookmark and Share