HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI hyödyntää Invest for Excel Enterprise ohjelmaa liiketoiminnassaan - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI hyödyntää Invest for Excel Enterprise ohjelmaa liiketoiminnassaan

19.4.2012

HUS luottaa Invest for Excel Enterprise -ohjelmaan

Jo viime vuonna (2011) ensin HUS Röntgen ja myöhemmin HUS konsernihallinto ottivat Invest for Excel Enterprise ohjelman käyttöön. Käyttöönottoa avittivat alalle räätälöidyt koulutukset. Pian käyttö laajenikin ja lisenssimäärää kasvatettiin. Seuraavaksi on tarkoitus kehittää valmiita mallipohjia työn helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Tyypillisiä Invest for Excel® ohjelman käyttöalueita ovat sairaanhoidossa laitehankinnat, kiinteistöihin liittyvät päätökset, toimipisteiden avaamiset/ -sulkemiset/ -laajentamiset, liiketoimintasuunnittelu, tilaaja-tuottajamalli ja kannattavuuslaskelmat yleensä.

Faktaa Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiristä: (lähde Wikipedia)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja neljänneksi suurin työnantaja. HUS-kuntayhtymän palveluksessa on noin 21 000 henkilöä.

 HUS-kuntayhtymällä on 21 sairaalaa. Lisäksi HUS hoitaa potilaitaan Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa. Marian sairaalassa on jäljellä hiukan toimintaa. Lapinlahden sairaalassa HUS ei enää hoida potilaita.

 HUS on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen. Nämä ovat HYKS-sairaanhoitoalue, Hyvinkään sairaanhoitoalue, Lohjan sairaanhoitoalue, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ja Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoaluejaon lisäksi HUS:n toiminta on pääosin organisoitu lääketieteellisiksi tulosyksiköiksi, liikelaitoksiksi sekä tytäryhtiöiksi.

 Vuonna 2010 HUS-sairaaloiden palveluja käyttäneitä eri henkilöitä oli 462 964. Samana vuonna HUS-sairaaloissa tehtiin 86 155 leikkausta. Sairaansijoja oli 3 128. Synnytyksiä hoidettiin yhteensä 18 652. Laskutettavia potilastapahtumia oli noin 2,4 miljoonaa.

 Valtaosa hoitoa saavista tulee sairaanhoitopiirin jäsenkunnista, joiden alueella asuu noin 1,5 miljoonaa asukasta. Lisäksi HUS vastaa joistakin valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason erikoissairaanhoidon palveluista koko maassa. Näitä ovat muun muassa elinsiirrot.

 Kuntayhtymän liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa vuodessa. Jäsenkuntien maksuosuudet palvelutuloista olivat 823,1 euroa asukasta kohden vuonna 2010.

Takaisin


      Bookmark and Share