Invest for Excel® - Tuote-esittely - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel® - Tuote-esittely

Lataa Invest for Excel® testiversio

Invest for Excel Logo

 

 

Käyttäjäystävällinen, joustava, ja luotettava työväline

Invest for Excel® on ohjelmisto yhteisöille, jotka ymmärtävät luotettavan talousmallinnuksen merkityksen kun yhteisöjen varoja halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Invest for Excelin avainominaisuuksia ovat:

  • helppo käyttää ja nopeasti opittavissa
  • yhtä joustava kuin Excel, mutta panee vielä paremmaksi
  • lukuisia käyttömahdollisuuksia - suurista investointimalleista liiketoiminnan suunnitteluun.

Invest for Excelin aloitusnäyttö. Ohjelmalla tehdään m.m. investointilaskelmia ja arvonmäärityksiä. Kuvakaappaus.

Voit keskittyä syötettäviin lukuihin, eikä sinun tarvitse miettiä jokaisen yksittäisen projektin kohdalla laskennan mallinnusta uudestaan. Invest for Excel® on takuuvarma työväline.

Invest for Excel® antaa sinulle niin merkittävät mahdollisuudet rakentaa kassavirtapohjaisia laskentamalleja, että käsityksesi koko asiasta tulee muuttumaan.

Kenelle Invest for Excel® on tarkoitettu?

Suuret ja keskisuuret yritykset yhdenmukaistavat investointipäätöksiin johtavaa analysointiprosessia käyttämällä samaa laskentavälinettä. Invest for Excel helpottaa talousammattilaisten ja näissä asioissa maallikoiden välistä yhteisymmärrystä. Myös tuotantohenkilöstö, markkinointivastaavat ja projektipäälliköt voivat tuoda oman näkemyksensä kannattavuuslaskentaan, eikä vain taloushallinto. Tarkoituksenmukainen sovellus yhtenäistää laskentaa, joten laskentaa voidaan hajautta organisaatiossa eri tahoille.

Pienet ja keskisuuret yritykset säästävät aikaa ja voivat suunnitella ja perustella investointinsa tehokkaasti yhdellä nimenomaan tätä varten suunnitellulla nopealla ja selkeällä työvälineellä. Invest for Excel® toimii alustana kun yritys/ yrittäjä suunnittelee liiketoimintaansa. Sijoittajille Invest for Excel tarjoaa hyvän mahdollisuuden arvioida liiketoiminnan kannattavuutta. Sovelluksen omat funktiot riittävät useimpiin tilanteisiin, joten mitään erityistä Excel-kaavojen osaamista ei tarvita.

Julkisille yhteisöille lienee lisäksi oleellista, että investointiehdotukset pystytään monipuolisesti perustelemaan Invest for Excelin avulla. Julkishallinnosta löytyy paljon käyttöaluieta ohjelmalle; Sisäinen laskenta, Pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS), Elinkaarilaskenta, Public Private Partnership (PPP), Tilaaja-tuottaja-malli, Kustannuslaskenta, Monituottajamalli ja toiminnan tehostaminen.

Konsultit ja insinööritoimistot hyödyntävät Invest for Excel ohjelmaa esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin: teknistaloudellinen analyysi, kustannustaloudellinen analyysi, kustannusvertailu, kustannus-hyöty-analyysi, toteutettavuusanalyysi, elinkaarilaskelma, investointilaskelma, tilinpäätösennuste, herkkyysanalyysi, rahoitussuunnittelu ja liiketoimintasuunnitelma.

Invest for Excel® Esite      Bookmark and Share