Služby - DataPartner Software

Služby

Press to learn more about Invest for Excel software!

Služby

Bez ohledu na odvětví, ve kterém Vaše společnost podniká, musíte provádět důležitá rozhodnutí o kapitálových investicích. V současném tempu, ve kterém se podnikatelské prostředí nachází, je zřejmé, že potřebujete provádět finanční studie proveditelnosti tím nejspolehlivějším a nejrychlejším způsobem. Jinak budete jednat na základě nesprávných předpokladů nebo budete jednat jednoduše příliš pozdě. Jenomže jak to udělat, když kalkulace vyžadují mnoho času na ověřování vzorců a vstupních proměnných? A co když Vaše kalkulace nejsou dobře strukturovány; znamená to, že musíte opakovaně provádět revize i když jsou si projekty podobné. Namísto studování možností pro co nejlepší alokaci kapitálu se ztrácíte v zákoutích kalkulačních modelů … a čas běží … Jak můžete zlepšit kvalitu a efektivnost Vaší práce?

Mít nástroje pro provedení investiční analýzy je jedna věc. Ovšem provedení analýzy je dovednost, kterou je potřeba teprve získat. Proto poskytujeme celou řadu služeb, které Vám pomohou rozvinout systematický způsob modelování peněžních toků.

V rámci našich školení Vám ukážeme jak vytvářet ty nejlepší kalkulační modely pro plánování a investování, které lze zavést v rámci celé firmy. Investiční kalkulace, oceňování, testování snížené hodnoty aktiv a podnikové plánování – to je pouze několik oblastí, které pokrýváme.

Poradenské služby se zaměřují na zlepšení procesů investování a financování. Naším cílem je dosažení zvýšení hodnoty společnosti díky zlepšení řízení kapitálových zdrojů.