Společnost - DataPartner Software

Společnost

Press to learn more about Invest for Excel software!

Společnost

DataPartner Team

DataPartner je vedoucí společností poskytující softwarové produkty, poradenské služby a školení specializované na finanční plánování.

Od svého založení v roce 1987 ve Finsku se společnost DataPartner zaměřuje na poradenství a vývoj specializovaného software pro modelování založeného na peněžních tocích. V severní Evropě je DataPartner jedničkou ve vývoji software zaměřeného na investiční plánování. Polovina z 30 největších společností ve Finsku používá software Invest for Excel pro kalkulování investic a oceňování. V současnosti vidíme rychlý růst na globální úrovni v sektoru společností podnikajících v oblasti služeb a nadnárodních společností ve všech oblastech podnikání.

Naše strategie spočívá ve vývoji softwarových řešení pro modelování na bázi peněžních toků. Soustředíme se na poskytování prvotřídního software a služeb ve dvou segmentech, investicích a financování. Naším primárním prostředím je Microsoft Office.

Standardem pro DataPartner je neustálý vývoj. Monitorujeme poslední legislativu a trendy a zavádíme do našeho software nové funkcionality a nové jazykové verze. Chápeme, jak je důležité poskytovat ty správné nástroje a techniky pro rozhodovací proces týkající se řízení kapitálových výdajů.

AAA Highest Creditworthiness Dun & Bradstreet 2023

Dun & Bradstreet - Top Credit Rating - Bisnode