Семинар – финансиране на дълг с Fincomp for Excel - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Семинар – финансиране на дълг с Fincomp for Excel

Програма на семинара

1. Теоретично въведение

• Въведение в сравнението на финансови методи, базирани на NPV метода

• Методи и отношения на производителността, използвани в анализа на финансиране

• Наемане в IFRS

2. Казус от практиката

Участниците вземат активно участие в семинара и са ръководени от обучител при извършване на всички калкулации

• Настройване стъпка по стъпка на модел, базиран на паричния поток

•  Фокус върху наемодаване, наемовземане, заеми и вътрешно финансиране

•  Моделиране на схема за разплащане

•  Отчитане на данъци и амортизация

•  Анализ на паричния поток

•  Техники за сравнение на финансирания

•  Чувствителен анализ

•  Анализиране на ефектите на финансирането върху приходния отчет, счетоводния баланс и отчета за паричния поток

•  Въвеждане на корпоративни финансови отчети

•  Анализ на финансиране с ключови отношения

•  Фокус върху наемодаването и IFRS

 

Подробно описание

Целта на този семинар е да ви даде основни познания за планирането на финансите. Ще бъдете запознати с всички видове наемодаване, заемане и методи за заемане и ще се научите как да намирате най-добрата алтернатива за финансиране на вашите инвестиции. Сравнението на видовете финансиране се базира на метода на сконтирания паричен поток. Оценката се извършва чрез софтуера Fincomp for Excel.

Участниците ще вземат активна роля при всички калкулации. Ще получите основно разбиране как различните елементи афектират резултата. Ще се научите да интерпретирате отчетите и извършване чувствителен анализ. Ще се научите да разпознавате и тези параметри, които са най-чувствителни и носят най-голям риск. По време на обучението ще бъдат покрити и техниките за сравнение на различни предложения за финансиране, както и как да бъдат адаптирани стойности от счетоводни отчети от GAAP към текущи стойности в IFRS3. Ще видите как финансирането променя финансовия отчет.

Ще бъдете също запознати и със симулационния модул за финансов отчет, където ще можете да дефинирате финансовата схема за вашата инвестиция и видите как това рефлектира върху вашия бизнес. Вижте как ключовите отношения се променят в зависимост от това какво финансиране предпочетете.

В резюме ще се научите как да планирате финансирането, намерите най-доброто предложение за финансиране, изпълните изискванията на IFRS и разберете как финансирането рефлектира върху финансовите отчети – и всичко това използвайки на практика софтуера Fincomp for Excel.

Това обучение се фокусира върху извършване на казуси за инвестиционно финансиране. Всички участници вземат дейно участие в семинара и извършват всички изчисления индивидуално, ръководени от обучител.

Предпоставки

• Основни познания по Excel

Резултати от семинара

• Бързо се запознавате с основните понятия и терминология, използвана във финансирането и моделирането на паричните потоци

• Ще знаете всички ключови индикатори и как да ги анализирате

• Знаете как да направите сравнение с Fincomp for Excel

• Знаете как да използвате основните възможности на Fincomp for Excel

• Можете самостоятелно да извършвате финансов анализ

• Можете да изчислявате данъчен ефект от финансирането

• Разполагате с ноу-хау относно наемодаването съгласно IFRS

• Знаете как показвате ефектите от финансирането върху финансовите отчети.

Цена

Семинар за 1 ден: 580 EUR
Минимален брой присъстващи на обучението: 4
Семинарите са безплатни за клиенти със споразумение за 20% поддръжка.
Цените не включват ДДС.

Как да се регистрирам?

Можете да се регистрирате на: 
E-mail: datapartner@datapartner.fi
Телефон: +358 19 54 10 100
Факс: +358 19 54 10 111

Вижте програмата      Bookmark and Share