Семинар – IFRS: оценка на активи & тест за обезценка - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Семинар – IFRS: оценка на активи & тест за обезценка

Програма на семинара

1. Цел на обезценката
2. Вътрешни и външни индикатори за обезценка
3. Компоненти на теста за обезценка
4. Избор на сконтова норма
5. Обекти, генериращи кеш
6. Търговска репутация и корпоративни активи
7. Оценка на работната стойност посредством примери
8. Обезценката като процес

 Подробно описание

Обезценката в практиката

IFRS бързо се превръща в счетоводния модел на Европа. Обезценката (IAS 36) е една от новите процедури сред стандартите. Планът за представянето на консолидиран бизнес се изразява в продължителна верига от тестове за обезценка в много компании. За да може да се изгради ефективен процес на обезценка, освен самия стандарт, трябва да се разбира и изчислителната процедура на практика.

Нуждата от управление на обезценката

Обезценката е базирана на методологията на сконтирания паричен поток (DCF) за оценяване на бизнес единици. DCF не е нищо ново, но е напълно нов подход за оценка на активи като счетоводен принцип. Загубата от обезценка има директно отношение върху нетния резултат на компанията. Освен това обезценката трябва да има отношение и към корпоративната стратегия. Това означава предизвикателство за счетоводителите: нуждата от ръководни принципи и методи, които да изградят процес на фирмената обезценка с години напред.

Цел на обучението

Обучението дава на участниците познания за IAS 36 и приложението на този стандарт. След обучението можете да създадете прозрачен процес на обезценка и изчислите стойността на търговската репутация и други активи.

Кой трябва да участва?

Всички, които имат отношение към процеса на обезценка. Може да сте зает като главен счетоводител, групов контрольор, завеждащ счетоводно отделение, бизнес контрольор и т.н.

Резултати от семинара

  • Ще разберете кога и защо да провеждате тестове за обезценка
  • Ще знаете как да провеждате тестове за обезценка в практиката
  • Ще разберете основната методология за оценка на нематериални активи като напр. клиентска база, бранд (марка), лицензи и др.
  • ще придобиете основни познания за пренасяне на счетоводен баланс от местен GAAP към IFRS

Продължителност

  • 1 ден

Цена

Семинар за 1 ден: 580 EUR

Семинар пакет за 2 поредни дни: 960 EUR

Минимален брой присъстващи на обучението: 4

Семинарите са безплатни за клиенти с 20% Споразумение за поддръжка.

Цените не включват ДДС.

Как да се регистрирам?

Можете да се регистрирате чрез:
E-mail:   datapartner@datapartner.fi
Телефон:    +358 19 54 10 100
Факс:        +358 19 54 10 111

Вижте програмата

       Bookmark and Share