Семинар – моделиране на паричния поток при инвестиции - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Семинар – моделиране на паричния поток при инвестиции

Програма на семинара

Казус от практиката

 

Участниците вземат активна роля в семинара и са ръководени от обучител при извършване на всички изчисления.

 • Настройка на модел на паричен поток стъпка по стъпка
 • Фокус върху методите за амортизация
 • Моделиране на приходи и разходи
 • Анализ на паричен поток
 • Анализ на счетоводен баланс
 • Анализ на работен капитал
 • Анализ на доходност, индекси на производителността (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Чувствителен анализ
 • Намиране на точката на приходно-разходно равновесие
 • Техники за сравнение на инвестиции
 • Техники за консолидиране на инвестиции
 • Инвестиции в промяна – изчисление на разликата
 • Създаване на предложение за инвестиция
 • Финансиране

Подробно описание

Целта на семинара е да ви даде основни познания как да създадете модел на паричните потоци за осъществимост на инвестиция, използвайки софтуера Invest for Excel®. Участниците ще вземат активна роля при всички изчисления. Ще бъдете въведени във всички стъпки на инвестиционните калкулации и анализите за доходност. Ще видите най-добрата рамка за организиране на вашите изчисления и ще придобиете основно разбиране как различни инвестиционни елементи рефлектират върху отношението за доходност, сметките за печалба и загуба, отчета за паричния поток, работния капитал и счетоводния баланс. Ще се научите да интерпретирате отчетите за доходност и прилагате чувствителен анализ. Също ще се научите да разпознавате кои параметри на вашите инвестиции са най-чувствителни и предполагат най-висок риск.По време на обучението ще бъдат разгледани и техниките за сравнение и консолидирате на различни инвестиционни проекти. Ще се фокусираме и върху изчисляването на разликата при промяна. Анализът на разликата при промяна отговаря на въпроса дали е по-добре да се продължи настоящия сценарий или да се промени. Отношенията при действието се отнася само за разликата между настоящо установения ред и новия сценарий. Ще бъдете запознати и с финансовия модул, където можете да дефинирате финансовата схема на вашата инвестиция. Не на последно място, ще ви покажем и най-добрите шаблони за създаване на инвестиционно предложение, които могат да се използват в компанията ви или извън нея, когато е нужно да мотивирате по професионален начин своята инвестиция.

 

В резюме ще се научите как да създавате инвестиционни модели, базирани на паричните потоци, и как да ги анализирате, използвайки най-добрите рамки на софтуера Invest for Excel по практичен начин.

 

Обучението е фокусирано на провеждането на реални инвестиционни казуси. Всички участници имат активна роля в него и извършват изчисленията сами, направлявани от обучител.

 

Всеки участник получава сертификат за завършване на семинар по изграждане на модели на паричния поток при проучвания за приложимост на инвестиции.

Предпоставки

 • Основно владеене на Excel

Резултати от семинара

 • бързо се запознавате с основните понятия и терминология, използвани в моделирането на паричен поток
 • знаете всички показатели на производителността и как да ги анализирате
 • знаете как да създадете инвестиционно изчисление в Invest for Excel®
 • знаете как да използвате основните възможности на Invest for Excel®
 • можете самостоятелно да извършвате анализ на капиталова инвестиция
 • имате готов ноу-хау как да оцените най-добрата инвестиционна алтернатива и вземете правилно решение
 • знаете как да създадете професионално инвестиционно предложение

 

Продължителност

 • 1 ден

Цена

 

Семинар за 1 ден: 580 EUR

Семинар за 2 поредни дни: 960 EUR

Минимален брой участници в семинар: 4 души

 

Цените не включват ДДС.

Семинарите са безплатни за клиенти с 20% Споразумение за поддръжка

 

Как да се регистрирам?

 

Можете да се регистрирате посредством:

E-mail:    [email protected]
Телефон:    +358 19 54 10 100
Факс:        +358 19 54 10 111

Вижте програмата      Bookmark and Share