Семинар – Оценка на бизнеса - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Семинар – Оценка на бизнеса

Програма на семинара

1. Теоретично въведение

 • въведение към оценка на бизнеса, базирана на сконтирания паричен поток
 • методи и отношенията за производителността при анализ за придобиване

 

2. Казус от практиката

Участниците вземат активна роля в семинара и са водени от обучител при изпълнение на всички изчисления.

 • Настройване стъпка по стъпка на модел, базиран на паричния поток
 • Фокус върху счетоводния баланс
 • Моделиране на приходи и разходи
 • Капиталови разходи
 • Анализ на работния капитал
 • Анализ на паричния поток
 • Оценка на стойността на капитала, базирана на свободния паричен поток
 • Придобивания
 • Анализ на доходността, отношения за производителността (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Чувствителен анализ
 • Намиране на точката на приходно-разходно равновесие
 • Калкулация на търговската репутация
 • Ефект на придобиване върху груповата приходно-разходна сметка и счетоводния баланс
 • Оценка на нематериалните активи като клиентска база
 • Създаване на IFRS3 баланс с текущи стойности на активи и пасиви
 • Техники за сравняване на инвестиции
 • Техники за консолидиране на инвестиции
 • Финансиране на придобивки

Подробно описание

Целта на този семинар е да ви даде основни познания как да правите оценка на компании и бизнеси. Оценката е базирана на метода за сконтирания паричен поток и се прави посредством софтуера Invest for Excel ®. Участниците ще вземат активно участие при всички изчисления. Ще бъдете преведени през всички стъпки на оценяването и анализа при придобивка. Ще видите най-добрата рамка за организиране на вашата калкулация и ще придобиете основно разбиране как отделните елементи афектират оценката. Ще се научите да интерпретирате отчетите за доходност и извършвате анализи на чувствителността. Ще се научите и как да разпознавате кои параметри на вашата инвестиция са най-чувствителни и включват най-голям риск. Обучението също включва и анализ на ефекта на придобивката върху група. По време на обучението ще се покрият също и техниките как се сравняват и консолидират различни придобивки. Ще се запознаете с методологията за оценка на нематериални обекти като напр. клиентска база и бранд (марка). Ще се научите как да адаптирате стойности на счетоводния баланс от GAAP към текущи стойности според IFRS3. Ще направим и тест за обезценяване на търговската репутация, създавайки и отчет за проверка при финансово приключване. Ще ви бъде представен и финансовия модул, където можете да дефинирате финансовата схема на вашата инвестиция върху компании и бизнеси.

 

В резюме ще се научите на бизнес планиране, оценка, проверка на обезценяване и финансиране, използвайки софтуера Invest for Excel® по практичен начин.

 

Обучението се фокусира на провеждането на казуси за оценка. Всички участници вземат активно участие в семинара и всички изчисления се правят индивидуално под ръководството на обучител.

 

Всеки участник завършва семинара със сертификат за покрито обучение по оценка.

 

Предпоставки

 • Начални познания по Excel
 • Бързо се запознавате с основни понятия и терминология, използвани в моделирането на паричния поток и оценката
 • Ще знаете всички индикатори на производителността и как да ги анализирате
 • Знаете как да създавате оценка в Invest for Excel
 • Знаете как да използвате основните възможности на Invest for Excel
 • Можете да провеждате анализ при придобивка независимо
 • Можете да изчислявате търговска репутация при придобивки
 • Имате ноу-хау за оценка на активи според IFRS3
 • Знаете как да създадете професионална оценка

 

Резултати от семинара

 • Бързо се запознавате с основни понятия и терминология, използвани в моделирането на паричния поток и оценката
 • Ще знаете всички индикатори на производителността и как да ги анализирате
 • Знаете как да създавате оценка в Invest for Excel
 • Знаете как да използвате основните възможности на Invest for Excel
 • Можете да провеждате анализ при придобивка независимо
 • Можете да изчислявате търговска репутация при придобивки
 • Имате ноу-хау за оценка на активи според IFRS3
 • Знаете как да създадете професионална оценка

Цена

 

Семинар за 1 ден: 580 EUR

Семинар пакет за 2 поредни дни: 960 EUR

 

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД специалната промоционална цена в Полша – посетете страницата ни на полски език за повече детайли.

 

Минимален брой участници в семинара: 4 души

 

Семинарите са безплатни за клиенти с 20% Споразумение за поддръжка.

Цените не включват ДДС.

 

Как да се регистрирам?

Можете да се регистрирате чрез:

E-mail:    [email protected]
Телефон:    +358 19 54 10 100
Факс:        +358 19 54 10 111

Вижте програмата      Bookmark and Share