Семинар – Бизнес планиране - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Семинар – Бизнес планиране

Програма на семинара

1. Теоретично въведение

 • въведение в моделите на паричен поток за бизнес планиране
 • методи и отношения за производителността, използвани при анализа за доходност

 

2. Казус от практиката

Участниците вземат активна роля в семинара и са ръководени от обучител, с когото извършват всички калкулации.

 • Изграждане стъпка по стъпка на модел, базиран на паричния поток
 • Фокус върху методите за изчисление на амортизацията
 • Моделиране на приходи и разходи
 • Анализ на паричен поток
 • Анализ на счетоводен баланс
 • Анализ на работен капитал
 • Анализ на доходност, отношения за представяне (RONA, EVA, DCVA, NPV, Value in Use)
 • Чувствителен анализ
 • Намиране на точката на приходно-разходно равновесие
 • Инвестиционни изчисления и инвестиционни решения
 • Техники за консолидиране на проекти
 • Изчисление на разлика
 • Бюджетиране
 • Финансиране

Подробно описание

Целта на този семинар е да ви даде основни познания за изграждането на модел на паричния поток за бизнес планиране, използвайки софтуера Invest for Excel. Участниците ще вземат активна роля във всички изчисления. Ще бъдете запознати с числения аспект на бизнес планирането. Ще видите най-добрата рамка за организация на вашите финансови отчети и ще получите основно разбиране как отделните бизнес елементи всъщност афектират отношението на доходност, сметката за печалба/загуба, отчета за паричния поток, работния капитал и счетоводния баланс.

Ще се научите да интерпретирате докладите за доходност и правите чувствителен анализ. Също ще се научите как да разпознавате кои параметри на бизнеса ви са най-чувствителни и носят най-голям риск. По време на обучението ще бъдат покрити и техниките за сравнение и консолидация на различни проекти. Ще се фокусираме и върху изчисленията на разлики. Изчислението на разлика отговаря на въпроса дали е по-добре да се задържи настоящото статукво или да се промени. При изчислението на разлика отношенията за представяне се отнасят само за разликата между настоящото състояние и възможното бъдещо.

Ще бъдете запознати и с финансовия модул, където можете да дефинирате финансирането на вашия бизнес.

На кратко ще се научите как да създадете модел на паричния поток за вашия бизнес, да генерирате финансови отчети и как да анализирате вашия бизнес, използвайки най-добрите рамки на Invest for Excel по практичен начин.

Обучението е с фокус върху бизнес планирането. Всички участници вземат активно участие в семинара извършват индивидуално всички калкулации под напътствията на обучител.

Всеки участник получава и сертификат за завършване на семинара по изграждане на модели на паричния поток при бизнес планиране.

Предпоставки

 • Основни познания по Excel

Резултати от семинара

 • Бързо се запознавате с основните понятия и терминология, използвани в моделирането на паричния поток
 • Ще знаете всички индикатори за производителността и как да ги анализирате
 •  Знаете как да извеждате финансови отчети с Invest for Excel
 •  Знаете как да използвате основните възможности на Invest for Excel
 • Можете независимо да правите инвестиционен анализ
 • Имате ноу-хау как да оценявате различните инвестиционни инвестиции и вземат правилното решение
 • Имате знанието и инструмента да планирате финансите си

Цена

Семинар за 1 ден: 580 EUR
Семинар пакет за 2 поредни дни: 960
EUR
Минимален брой присъстващи на обучението: 4

Семинарите са безплатни за клиенти с 20% Споразумение за поддръжка.
Цените не включват ДДС.

Как да се регистрирам?

Можете да се регистрирате на:
E-mail:  datapartner@datapartner.fi
Телефон:
   +358 19 54 10 100
Факс:
        +358 19 54 10 111

Вижте програмата      Bookmark and Share