Консултантски услуги – Капиталови разходи - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Консултантски услуги – Капиталови разходи

Консултантска тема Желан изход Резултат
Преглед на инвестиционния процес Анализ на съществуващата ситуация на инвестиционното обучение и планиране – коценпция, стандарти, модели и използвана методология. Определяне на области за подобрение.

Ще сте наясно дали настоящо използваната инвестиционна методология е правилна и дали води до най-добрите инвестиционни решения. Проектът носи нови възможности за стандартизиране на инвестиционните процедури и подобрение на управлението на капиталови разходи.  

 

Инвестиционно планиране – определяне на насоки за стандартизиране и внедряване. Подробен преглед на процеса и моделите на инвестиционно планиране, разработването на насоки и стандарти за инвестиционното планиране. Внедряване.

Получавате препоръка за подобрения на процесите. Подробен набор от насоки и рамки на инвестиционно планиране биват развити и внедрени. Datapartner е участник във фазата на имплементация на предложеното решение. В края на проекта инвестиционното планиране се прави по нов начин.  

       Bookmark and Share