Консултантски услуги – бизнес планиране - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Консултантски услуги – бизнес планиране

Консултантска тема Желан изход Резултат
Създаване на бизнес модели за стратегическо планиране Предложение за модел, базиран на паричния поток, за стратегическо планиране, настройки на рамка и параметри за моделирането. Определяне на правила и процедури за тестове за осъществимост. Внедряване.  

Моделите за стратегическо планиране, базирани на паричния поток са изведени и внедрени. Datapartner е пожелан за внедрителната фаза на препоръчаното решение. Като резултат ще можете определите и разгледате стратегическите планове на вашия бизнес по изчистен, прозрачен и систематизиран начин.

 

Интеграция на текущ бизнес модел към софтуера Invest for Excel

Проверка на съществуващите модели за бизнес планиране, изграждане на модел на специфичен клиентски паричен поток за софтуера Invest for Excel. Обучение и внедряване. 

 

Ще подобрите планирането и проучването за осъществимост посредством интеграция с Invest for Excel. Всеобхватната функционалност на Invest for Excel предлага нови възможности в аналитичната фаза и намалява риска от грешки в изчисленията. Качеството на процеса на инвестиционно решение ще се подобри, което ще доведе до увеличение на акционерната стойност.

       Bookmark and Share