Invest for Excel® - Общ преглед - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel® - Общ преглед

Свалете свободната Тест версия на Invest for Excel®

Invest for Excel Logo

 

 

Относно Invest for Excel®

Invest for Excel е софтуерно решение за капиталово бюджетиране и оценка, което се използва в повече от 2 000 организации в 65 страни по света. Инструментът комбинира принципите на сконтирания паричен поток, международните IFRS отчетни стандарти и най-добрите практики в капиталовото бюджетиране. Invest for Excel е независим от сферата на бизнес и големината на предприятието, използва се както от малки и средни предприятия, така и в публичния сектор и от частни инвеститори. Много често вече се използва и като корпоративен стандарт от големи многонационални организации за планирането на техните инвестиции.

Начален екран на Invest for Excel® софтуер за капиталово бюджетиране и инвестиционен оценка. Screenshot.

Софтуерът позволява на мениджъри, инвестиционни анализатори, контрольори, инвеститори, но и на производствени, маркетинг и инженерни екипи да:

  • Подготвят професионални и пълни модели на паричните потоци, анализи на доходност и чувствителност
  • Допринесат за прозрачност и сравнимост на финансовите аналитични калкулации
  • Стандартизират процеса на инвестиционно анализиране в цялата организация, уверявайки се, че най-добрите проекти са тези, които ще бъдат реализирани.

Клиентските ни референции включват например: Daimler (производител на Mercedes-Benz автомобили), Stora Enso (дървесина и хартия), Family Dollar Stores (продажба на дребно в повече от 7000 магазина), Neste Oil, PKN Orlen (нефтена промишленост), Outokumpu (метали), KGHM Polish Copper (минно дело) или Kemira (лидер в химическата промишленост). Повече информация на: http://www.datapartner.fi/bg/customers.

Предимството на Invest for Excel®

Invest for Excel® е решение за всяка една организация, която разбира важността на надеждните капиталови инвестиционни анализи и бизнес оценяването. Макар и далеч от това да бъде наречени необходимото зло, инвестиционните калкулации са критична стъпка за управлението на активите на дадена компания по най-добрия и печеливш начин.


Ключовите фактори за успех на Invest for Excel® са:

  • Лесна е за използване и бърза за научаване;
  • Има гъвкавостта на Excel, но и предлага много повече от него;
  • Има множество приложения – от просто изчисление на доходността до управление на корпоративни финанси;

Можете да се концентрирате единствено върху входните величини и престанете да губите време всеки път в направата на аналогични за всеки проект отчети за доходност и чувствителност на инвестициите.

Видните предимства на Invest for Excel® ще променят начина Ви на мислене що се отнася до моделите на управление на паричните потоци във Вашата фирма!

Ние сме иновативни в подхода си, но и стриктни към установения ред. Invest for Excel® e в пълна координираност с IFRS стандартите.

 За кого е Invest for Excel®?

Големите организации могат да механизират аналитичния процес, водещ до инвестиционни решения. Invest for Excel® може да служи като мост в дискусиите между експертни и не експертни лица във финансовата сфера. Това не е просто продукт единствено с отношение към финансовите, инвестиционните и контролинг отделите. Производствения персонал, маркетинг мениджърите или координаторите на проекти могат лесно да бъдат приобщени в инвестиционните решения. Калкулациите могат да бъдат децентрализирани, тъй като Invest for Excel® предлага стандартен подход.

Малките и средни предприятия могат да планират инвестициите си по-продуктивно чрез бързи и ясни изчисления. Инвеститорите пък виждат ясна картина за надеждността на техните бизнес начинания. Потребителите не се нуждаят от отлични познания в Excel средата, тъй като функциите на софтуера автоматизират напълно процеса.

За публичния сектор Invest for Excel® предлага дългоочакваното средство за мотивиране на инвестиционни предложения.

Invest for Excel® Brochure