Neste Oil придоби международния групов лиценз за Invest for Excel, версия Enterprise - DataPartner Software

News

Neste Oil придоби международния групов лиценз за Invest for Excel, версия Enterprise

May 24, 2010

Kjell Tallberg, финансов директор коментира:

„Приложението Invest for Excel трябва да бъде използвано за инвестиционни оценки в Neste Oil Corporation от сега нататък. Invest for Excel се използва от определени потребители вече от много години и имаме добър опит с него. Чрез разширение на използването му искаме да акцентиране върху важността от калкулациите на инвестиционната доходност, следването на уеднаквени практики и ефикасност в поколение от изчисления.”

 

Историята на използването на Invest for Excel в Neste Oil:

Първият лиценз на версия Про на софтуера беше закупена през 2000г. и беше използвана в бизнес направленията „земен газ” и „нефтени рафинерии”. През следващите години още много лицензи бяха придобити и внедряването се разпростря в корпорацията международно. Няколко години по-късно – през 2006, корпорацията надгради до най-високото ниво на софтуера – Invest for Excel Enterprise и от тогава използва именно него. Поименните софтуерни лицензи бяха внедрени предимно в Neste Oil Corporation и нейните подизпълнители Neste Jacobs и Rintekno. През 2009г. Neste Oil направи и последната стъпка на внедряването на Invest for Excel като надграждайки софтуера до международен групов лиценз на Enterprise версията. Тази възможност позволява много разширена имплементация на софтуера като броят на потребителите е неограничен.

 

Neste Oil Corporation

Neste Oil Corporation е преработвателна и пласираща компания, която се концентрира върху нискоемисионни и висококачествени пътни горива. Стратегията на компанията се базира на растеж както на петроло-преработвателната индустрия, така и тази с висококачествени възобновими дизел горива. Рафинериите на Neste Oil са позиционирани в Porvoo и Naantali и разполагат с общ капацитет от суров петрол от порядъка на 260,000 барела на ден.

GROUP

  

  

Пазарна капитализация

Около 3.2 млрд EUR за 2009г

Оборот

Около 9.6 млрд EUR за 2009г.

Регистрирана Стокова Борса

Описана в NASDAQ OMX Helsinki

  

Централа

Espoo (Финландия)

Брой служители

Около 5 000

Най-голям акционер

Вицепрезидентския кабинет

В бизнеса от

Neste Oil  (Neste) е основана през 1948г

Бизнес сфера

Нефтени продукти, възобновими горива, продажба на петрол

  

Investments

 

Neste Oil Investments 

 

Уебсайт: www.nesteoil.com

 

 Повече информация:

Datapartner Oy           Neste Oil Corporation

Jens Westerbladh        Kjell Tallberg              

+358 400 306 822       +358 10 45811

 

назад


      Bookmark and Share